İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Hukuken Başlatılması Gereken İşçinin Kadro Olmasına Rağmen Başlatılmaması Sorumluluğu

10 Nisan 2014 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartları'na ilişkin Yönetmelik gereği belediyemizin işçi ve memur norm kadro sayıları artırıl...

Daimi İşçi Kadrolarına Personel Alımı

Belediyemizin daimi işçi kadrolarına personel alımı yapılmak isteniyor. Bu kişilerin içinde ilköğretim mezunu olanlarda var, lise mezunu olanlar da. Alım için izlenecek yol nedir? Vereceğiniz cevap için şimdiden teşekkür ederim.

İşçinin Devamsızlığının Sonucu

Sayın Hocam Belediyemiz geçici işçi personellerden bir arkadaş 6 ay ücretsiz izin almıştı. Bu arkadaşın izin süresi doldu. Geri dönmeyeceğini sözlü olarak bildirdi. Kurum olarak işbaşı yapmayacağına dair dilekçesini istedik fakat bir hafta geçmesine...

İstifa eden işçilerin işe başlatılması hk.

Hocam 2005 ve 2006 yıllarında belediyemizde çalışan geçici işçilerimiz 2007 yılında kadroya geçirilmiştir.Bu arkadaşlardan 2 si 2009 yılında kendi istekleriyle istifa edip tüm haklarını almışlardır.Bu arkadaşlar başkanlık makamına müracaat ederek işl...

İhtiyaç fazlası olarak gönderilen işçinin geri alınması hk.

Başbakanlığın 2010/9 sayılı Genelgesine istinaden Belediyemizde ihtiyaç fazlası olarak belirlenen bir kısım personel başka kurumlara gönderildi. Bu şekilde ihtiyaç fazlası olarak gönderilen ve halen başka bir kurumda işçi olarak çalışan birinin mahke...

Doğum Nedeniyle Ayrılan İşçinin Tekrar İşe Girmesi

Evlilik nedeni ile işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kadrolu işçi, personel talebi halinde 1 yıl içinde kadrosuna geri dönebilir mi?

Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçilerin işten çıkarılması hk.

Hocam, Belediyemizde hizmet alımı usulü ile işçi çalıştırılmaktadır. Ancak 30 mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı işçileri çıkarabilir mi ve bunların tazminat hakları var mıdır? Teşekkürler.

KHGB'den devredilen personel hk.

Selam Hocam, 6360 sayılı Yasa gereği devir ve tasfiye komisyonunca belediyemize devredilen köylere hizmet götürme birliği personelleri arasında 1 kişi SGK'dan emekli işçi bulunmaktadır. Bu personelin belediyemizde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle (ka...