İş Sözleşmeleri

  • Sıralama

Resen Emeklilik

Sayın Hocam öncelikle saygılar, bir sorum olacak şöyleki; Belediyemizde Zabıta memuru kadrosunda görev yapan arkadaşımızın emeklilik süresi doldu ve bir buçuk yıl geçti. Başkan emeklilik dilekçesi vermesini istedi, arkadaş kabul etmedi. Şimdi ise baş...

İstifa eden işçilerin işe başlatılması hk.

Hocam 2005 ve 2006 yıllarında belediyemizde çalışan geçici işçilerimiz 2007 yılında kadroya geçirilmiştir.Bu arkadaşlardan 2 si 2009 yılında kendi istekleriyle istifa edip tüm haklarını almışlardır.Bu arkadaşlar başkanlık makamına müracaat ederek işl...

İhtiyaç fazlası olarak gönderilen işçinin geri alınması hk.

Başbakanlığın 2010/9 sayılı Genelgesine istinaden Belediyemizde ihtiyaç fazlası olarak belirlenen bir kısım personel başka kurumlara gönderildi. Bu şekilde ihtiyaç fazlası olarak gönderilen ve halen başka bir kurumda işçi olarak çalışan birinin mahke...

Doğum Nedeniyle Ayrılan İşçinin Tekrar İşe Girmesi

Evlilik nedeni ile işten ayrılıp kıdem tazminatını alan kadrolu işçi, personel talebi halinde 1 yıl içinde kadrosuna geri dönebilir mi?

Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan işçilerin işten çıkarılması hk.

Hocam, Belediyemizde hizmet alımı usulü ile işçi çalıştırılmaktadır. Ancak 30 mart seçimlerinden sonra Belediye Başkanı işçileri çıkarabilir mi ve bunların tazminat hakları var mıdır? Teşekkürler.

KHGB'den devredilen personel hk.

Selam Hocam, 6360 sayılı Yasa gereği devir ve tasfiye komisyonunca belediyemize devredilen köylere hizmet götürme birliği personelleri arasında 1 kişi SGK'dan emekli işçi bulunmaktadır. Bu personelin belediyemizde belirsiz süreli iş sözleşmesiyle (ka...