İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Sigortalılık İşlemleri

Bu Genelge, sigorta işlemlerine ilişkindir.

Belediye Başkanlarının Sigortalılıkları

Bu genelge, seçilmiş veya tayin edilmiş Belediye Başkanlarının 5510 sayılı Kanunun yürürlüğünden önce ve sonra haklarında uygulanacak emeklilik hükümlerine ilişkindir.

5510 Sayılı Kanun Gereğince Kendi Adına ve Hesabına Bağımsız Çalışanlardan 5 Yılı Aşan Süreye İlişkin Prim Borcu Bulunanlar İçin Yapılacak İşlemler Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan 5 yılı aşan süreye ilişkin prim borcu bulunanlar için yapılacak işlemlerin düzenlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Ücret, Prim, İkramiye ve Bu Nitelikteki Her Türlü İstihkakın Bankalar Aracılığıyla Ödenmesine Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; işçinin, gazetecinin ve gemi adamının; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her türlü istihkakının bankalar aracılığıyla ödenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuş olup; 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı...