İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İşsizlik Sigortası Kanunu

25/8/1999 tarih ve 4447 sayılı bu Kanun; işsizlik sigortasına ilişkin kuralları ve uygulama esaslarını düzenlemek ve Kanunda öngörülen hizmetlerin verilmesini sağlamak amacıyla yürürlüğe konmuştur. (Sosyal Sigortalar Kanunu, Tarım İşçileri Sosyal Si...