İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

6269 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkındaki 6269 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi hükmü bu yönetmelikte belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Sosyal Sigortalar Kanunu

17/7/1964 tarih ve 506 sayılı bu Kanun; bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapılması ile ilgili usul ve es...

Devlet ve Ona Bağlı Müesseselerde Çalışan İşçilere İlave Tediye Yapılması ve 6452 Sayılı Kanunla 6212 Sayılı Kanunun 2 nci Maddesinin Kaldırılması Hakkında Kanun

4/7/1956 tarih ve 6772 sayılı bu Kanun; devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan işçilere ilave tediye yapılması ve 6452 sayılı kanunla 6212 sayılı kanunun 2 nci maddesinin kaldırılması amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Avrupa Sosyal Şartı

Bu Sözleşme ile taraflar, hiçbir ırk renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayırımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması gerektiğini göz önüne alarak; uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal n...