İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ücrete ilişkin Karar

Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belir...

Geçici İşçi Tebliğinin Yürütmesinin Durdurulması

Bu Genelge; idari yargı mercileri tarafından verilen yürütmeyi durdurtma kararlarının uygulanması hususunda yayımlanmıştır.

Eski Hükümlü, Özürlü ve Geçici İşçi İstihdamı

Bu Genelge; il özel idareleri, belediyeler ve mahalli idare birlikleri ile bunlara bağlı kuruluşlarda ilgili mevzuat uyarınca çalıştırılma mecburiyeti bulunan eski hükümlü ve özürlü personelin ne şekilde istihdam edileceği hususunda yayımlanmıştır.