İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

11.10.1983 Tarih ve 2913 Sayılı Kanun, 28.5.1986 Tarih ve 3292 Sayılı Kanun, 26.10.1990 Tarih ve 3671 Sayılı Kanun, 8.6.1949 Tarih ve 5434 Sayılı Kanun ile 14.7.1965 Tarih ve 657 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun

24/11/1994 tarih ve 4049 sayılı bu Kanun; 2913 sayılı Türkiye İle Finlandiya Arasında 6-VI-1935 Tarihinde İmza Edilen Ticaret Anlaşmasının Tasdiki Hakkında Kanun, 3292 sayılı Vatani Hizmet Tertibi Aylıklarının Bağlanması Hakkında Kanun, 3671 sayılı T...

506 Sayılı Kanuna Tabi Sigortalılara ve Bunların Emeklilerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisi Yönetmeliği

Bu yönetmelik, 506 sayılı kanuna tabi (Geçici 20 inci maddesi hariç) sigortalı olarak fiilen çalışanlardan, kurumdan kredi talep tarihinden önceki bordro döneminin son gününden geriye doğru en az 10 yıllık sigortalı olup, bütün sigorta kollarında en...

Yurt Dışında Bulunan Türk Vatandaşlarının Yurt Dışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanun

8/5/1985 tarih ve 3201 sayılı bu Kanunda belirtilen sosyal güvenlik kuruluşlarına prim ödenmemiş olması ve istekleri hâlinde; Türk vatandaşları ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenlerin on sekiz y...