İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İşyeri Sendika Temsilcilerinin Faaliyetleri İle Çalışmaya Devam Eden Sendika Yöneticilerine Verilecek Haftada Bir Gün İznin Kullandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; İşyeri sendika temsilcilerinin faaliyetleri ile çalışmaya devam eden sendika yöneticilerine verilecek haftada bir gün iznin kullandırılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu

31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı bu Kanun; sosyal sigortalar ile genel sağlık sigortası bakımından kişileri güvence altına almak; bu sigortalardan yararlanacak kişileri ve sağlanacak hakları, bu haklardan yararlanma şartları ile finansman ve karşılanma...

2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Tebliği (Seri No: 2006/1)

Bu Tebliğ; 2006 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi Ve Uygulama Talimatını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.