İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

İş Kanunu (1475)

25/8/1971 tarih ve 1475 sayılı bu Kanun; işçilerin kıdem tazminatlarının hesaplanması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

6269 Sayılı Kanunun 6 ncı Maddesinin Uygulanması İle İlgili Yönetmelik

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği hakkındaki 6269 sayılı Kanunun 6'ncı maddesi hükmü bu yönetmelikte belirtilen şekilde uygulanacaktır.

Sosyal Sigortalar Kanunu

17/7/1964 tarih ve 506 sayılı bu Kanun; bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları,borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler personelinin malûllük, yaşlılık ve ölümlerinde yardım yapılması ile ilgili usul ve es...