İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Sosyal Güvenlik Prim Alacaklarının Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanun; sosyal güvenlik prim alacaklarının yeniden yapılandırılması ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında düzenlemeleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi ve Uygulama Talimatı (Seri No: 2005/2)

Bu Tebliğ; 2005 Yılı Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı İlaç Listesi Ve Uygulama Talimatını düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Yetki Devri (Geçici İşçi Vizesi)

2006 yılı için geçici iş pozisyonlarına ait vize talepleri için Bakanlığa başvurulmaması ile ilgili.