İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

E-Borcu Yoktur Uygulaması

Bu Genelge, Kurumun prim tahsilatı, tescil, tahsis ve sağlık hizmetleri uygulamaları dahil bütün işlemlerinin internet ve her türlü elektronik ve bilgi iletişim, araç ve ortamı ve benzeri araçlar üzerinden yapılabileceği, internet, elektronik ve benz...

Borcu Yoktur Yazıları

Bu Genelge, Kamu İhale Kanununa istinaden çıkarılan uygulama yönetmelikleri uyarınca düzenlenmesi gereken “borcu yoktur” yazılarının işverenin Türkiye genelindeki tüm işyerlerinden dolayı Kurumumuza borcunun olup olmadığı araştırıldıktan sonra verile...

Geçici Köy Korucularına Tazminat

Geçici köy korucularına Köy Kanunu çerçevesinde, hangi hallerde tazminat ödeneceğine ilişkin.

Cari Aya Ait Ek ve İptal Nitelikteki Aylık Prim ve Hizmet Belgelerinin İşverenler Tarafından İnternet Ortamında Sosyal Sigortalar Kurumuna Gönderilmesi (e-Bildirge Uygulaması) Zorunluluğu Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; cari aya ait ek ve iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinin işverenler tarafından internet ortamında sosyal sigortalar kurumuna gönderilmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesine ilişkin Karar

İşverenlerin elli veya daha fazla işçi çalıştırdıkları işyerlerinde çalıştırmaları gereken özürlü, eski hükümlü ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun ek 1 inci maddesinin (B) fıkrası kapsamındaki terör mağduru çalıştırma oranlarının belirlenmesin...