İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Avrupa Sosyal Şartı

Bu Sözleşme ile taraflar, hiçbir ırk renk, cinsiyet, din, siyasal görüş, ulusal soy veya sosyal köken ayırımı gözetmeksizin sosyal haklardan yararlanma hakkının sağlanması gerektiğini göz önüne alarak; uygun kuruluş ve faaliyetlerle kent ve kırsal n...

Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu

8/6/1949 tarih ve 5434 sayılı bu Kanun;Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı ile ilgili temel hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.