İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATI

  • Sıralama

Sınai Müesseselerde Hafta Tatili Yapılması Hakkında 14 Numaralı Sözleşme

Cenevre’de 25 Ekim 1921 de, Milletlerarası İş Teşkilatı Genel Konferansı tarafından Sınai müesseselerde hafta tatili yapılması hakkında kabul olunan 14 numaralı Sözleşme onanmış ve bu Sözleşmeye katılmak için Hükümete yetki verilmiştir.