İştirak ve İşletmeler

  • Sıralama

Belediyeye Ait Şirkete Stant Kiralama Yetkisi Verilmesi

Hocam hayırlı günler, İlçemizin turizm şehri olması ve yaz aylarında buna bağlı olarak nüfus artışı olmaktadır. İlçemize gelen misafirlerimize daha iyi hizmet götürmek adına ilçemizin bazı yerlerine işgaliye bedeli karşılığında stant kurulmasına müsa...

Belediye Şirket İşçilerinin Başka Bir Belediye Şirketinde Görevlendirilmeleri veya Nakilleri

SORU 1) 696 sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçiş için Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Personel A.Ş.'de çalışan bir personel Viranşehir Belediyesi bünyesinde taşerondan kadroya geçiş için kurulan VİRBEL A.Ş.'ye görevlendirme ile...

Belediyeye Ait Taşınmaza Şirketin SGK Borcu Dolayısıyla İpotek Konulması

Saygılar sayın hocam, Belediyemize ait Personel Şirketinin %100 hissesi belediyemize aittir. Çalıştırılan işçilerin kesenekleri yatırılmamakta bu borca karşılık şirketin taşınmaz mal varlığı da bulunmadığından SGK ile yapılan görüşmede borçlarına kar...

Emekli Olan Şirket İşçisinin Yerine İşçi Alımında Personel Giderleri Oranı Sınırlaması Hk.

Merhaba iyi günler kolay gelsin, Belediyemizde 696 sayılı KHK ile çalışmakta olan personel emekli olacaktır, bu emekli olan personel yerine, %40 personel gider oranı dikkate alınmadan yeni personel alımı yapılabilir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Şirket Kurulması Hk.

Hocam merhabalar. Belediyemiz bünyesinde hali hazırda bir personel şirketi var. Yeni bir yatırım için AB hibe destekli yatırım planlanmakta. Bu hibe plana göre %25 belediye şirketi hissesi , %75 şahıs hissesi olacak şekilde hibeden yararlanılabilecek...

Belediye Şirketlerine İşçi Alım Usulü Hk.

Belediye şirketlerine işçi alınırken Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e uyulması gerekir mi? Eğer öyleyse önlisans ve lisans mezunları arasından ilan açmadan ve KPSS puanı olmadan personel a...

Bedelsiz Şirket Hissesi Edinilmesi Hk

Hali hazırda kurulu ve işlemekte olan bir şirketi belediyemize meclis kararı ile hisselerini bedelsiz devrini yapmak istiyoruz. Bu bedelsiz devir işlemleri için belediyemizin meclis kararı dışında, herhangi bir kamu kurum kuruluşundan veya Cumhurbaşk...

Belediye Şirketinin Amatör Spor Kulübüne Yardım Etmesi Hk.

Belediyemizin adını taşıyan amatör spor kulübüne Belediyemiz bütçesinden bir önceki yıl tahakkuk eden vergi tutarının binde onikisi oranında nakdi yardım yapılmıştır. Fakat yapılan yardım tutarı çok yetersiz kaldığından belediyemize ait şirket üzerin...

Belediye Şirketine Araç Hibesi Hk.

İyi günler. Belediye Başkanlığınca, belediye iştirakleri olan belediye personel limited şirketine veya belediye anonim şirketine araç hibesi yapabilir mi?

Belediye Şirketine İşçi Alımında Personel Giderleri Oranı Hesabı Hk.

Hocam iyi çalışmalar, Ocak 2022 yılında belediyemize ait personel limited şirketimize personel almak istiyoruz. Personel gideri %40'ı aşamaz maddesine göre hesap yaptıgımızda hesaplama yöntemini neye göre yapacağız?