İştirak ve İşletmeler

  • Sıralama

Sermaye Azaltılması ve Ayni Sermaye Olarak Değerlendirilebilecek Taşınırlar Hk.

Sayın Hocam; Belediyemizin yüzde yüz hissesine sahip bir ltd. şirketi bulunmaktadır. Şirketin nakdi kuruluş sermayesi 290.000,00 TL'dir. Zaman içerisinde Belediyenin bir taşınmazını bu anılan şirkete ayni sermaye artışı olarak meclis kararı ile değer...

Belediyenin Ortağı Olduğu A.Ş.'nin İflası Hk.

Belediyeye %100'ü hibe edilen ve bu yolla belediye şirketi olan A.Ş. nin %60'lık hissesi belediye meclisi kararı ile 3. şahıslara satılmış ve şirket borca batık durumdadır. %40 hissesi halen belediye nezdinde bulunan şirketin iflası istenmek suretiyl...

Şirket Ortaklığı

Hocam Merhabalar; Belediyemiz sera işletmeciliği yapabilmesi için kurulu olan bir şirkete % 45 hisse ile ortak olacaktır. Aynı zamanda bu işletmeciliğin yapılabilmesi için bu şirkete arsa tahsisi yapılacaktır. 1- Kurulu olan şirkete ortak olabilmek i...

Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alımı

Belediyemize ait Söğüt Belediyesi Personel Limited Şirketinde veya sürekli işçi kadrosunda çalışan bir işçiyi güvenlik görevlisi sertifikası olsun veya olmasın güvenlik görevlisi olarak görevlendirilip görevlendirilemeyeceğinin bildirilmesi hususunu...

Limited Şirketlerde Huzur Hakkı Ödemesi

Kanun Hükmünde kararname ile kurulan Personel limited şirketlerinde yönetim kurulu olmadığından müdürler kurulu mevcuttur. Bunlara biz huzur hakkı ödüyoruz, yaptığımız işlem doğru mu, yoksa ücret bodrosuna mı dahil etmemiz gerekiyor? İyi çalışmalar 

Personel Şirketi Dışında İşçi Alımı

Belediyemizin %98 hissesine sahip olduğu ticari faaliyet yürüten bir şirketi varken, 375 sayılı KHK gereği ayrıca bir personel şirketi kurulmuştur. Belediyemizin bazı işleri için işçi alımı yapılacağı zaman personel şirketinden alım yapması zorunlu m...

Belediye Şirketine Yeni Alınan İşçilerin Statüsü ve Mali Hakları

Hocam selamlar. 696 Sayılı KHK ile belediye limited şirketi kuruldu ve 23 personel sürekli işçi kadrosuna alındı. İlgili KHK'dan 6 ay sonra İş ve İşçi Bulma Kurumuna verdiğimiz ilan ile şirkete 8 personel alımı yapıldı. Benim sorum şu olacak; KHK kap...

Belediye Personel Şirketinin Şirket Kurması

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. 696 Sayılı Khk ile kurmuş olduğumuz tamamı belediyemiz sermayeli personel Limited Şirketimiz ile faaliyet göstermekteyiz. Şimdi ise Personel Limited Şirketimiz sermayeli ticari faaliyet amaçlı ay...

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Doğrudan Hizmet Alımı Sözleşmesinde Genel Giderler

Belediye şirketi personel çalıştırılması hakedişlerinde mali ve sosyal (yemek, yakacak, öğrenim... vb) kazançlarından %4 sözleşme ve genel giderler dahil olarak mı fatura kesilecek, yani sosyal ve mali kazançlar tutarına %4 sözleşme ve genel giderler...

Belediye Şirketi Araç Satışı, Şirkete Taşınmaz Tahsisi

Sayın hocam; 1. Belediyemizin tamamına sahip olduğu limited şirkete ait çift kabin kamyonet aracın ihtiyaç fazlası olması nedeniyle satışı yapılmak istenmektedir. Şirketin izleyeceği yol ne olmalıdır? 2. Ayrıca belediye şirketinin kendi imkanları ile...