İştirak ve İşletmeler

  • Sıralama

Belediye Şirketi Kâr Payı Dağıtımı Hk.

Belediyemiz şirketi, işletmiş olduğu işletmeler ya da ihale sonucu yaptığı karı yıl sonunda nasıl aktarabilir? Kesinti uygulanır mı? Kesinti uygulanacaksa ne gibi kesintiler uygulanır? Cevabınız için teşekkür ederim.

Belediye Şirketi Üzerinden Belirli Süreli İşçi İstihdamı Hk.

Hocam, KHK’lılar haricinde 6 aylık veya 3 aylık süre ile şirketimiz üzerinden personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yapabilir miyiz?

Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Hk.

Hocam iyi çalışmalar; bilindiği üzere "KHK ile Kamu İhale Kanununun personel çalıştırılmasına ilişkin hizmet alımı maddelerinde düzenlemeye gidildi. Buna göre, Mit Müsteşarlığı hariç genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, yükseköğretim kurulu, üniv...

Belediye Akaryakıt İstasyonu E-İrsaliye Zorunluluğu Hk.

Belediyemiz bütçe içi işletmeye ait Akaryakıt İstasyonun 01.07.2020 tarihinden itibaren E-İrsaliye'ye geçme zorunluluğu bulunmakta mıdır? Bilgi verirseniz sevinirim. Çalışmalarınızda başarılar dilerim. 

Şirket İşçisinin Belediyede Çalıştırılması Hk.

  İl özel idareleri, belediyeler,  . .. Personel çalıştırılmasına dayalı hizmetlerin gördürülmesine ilişkin usul ve esaslar madde 5) 2. fıkradaki; “. . .  Ancak birinci fıkradaki oranın altında kalan idarelerin şirketleri; bu aranın aşılmaması kaydı...

Şirket Müdürünün Sendika Üyeliği ve Fazla Çalışma Ücreti Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Tamamı belediyemiz sermayeli khk ile kurulmuş olan personel limited şirketimizin;  1- Şirketimizin 2020 Ocak/Mart dönemi personel oran cetveline göre oranı % 7,8 çıkmaktadır.Şirkete 10 tane perso...

Belediye Başkanının Şirket Müdürlüğü Hk.

Kolay gelsin. 696 KHK ile kurulan Belediyemiz Personel Limited Şirketinde müdür olarak tüzel kişilik adına Belediye Başkanımız bulunmaktadır. TTK'da da ortaklardan en az birinin müdür olarak atanması gerektiği belirtilmektedir. Şirketimiz zaten Beled...

Belediye Şirketinin Kooperatif Üyeliği Hk.

İyi günler. Belediyemize hibe edilip şu ana kadar bir faaliyet göstermeyen şirketimiz kurulmuş olan bir kooperatifte kurucu üye olabilir mi? Ya da üye olup ne tür işler yapabilir? İyi çalışmalar. 

Geçici İşçilerin Şirkete Geçirilmesi ve Eksik Hesaplanan Encümen Huzur Hakkının Ödenmesi Hk.

Selam Sayın Hocalarım, sizlere birkaç sorum olacak; 1- Belediye Kanununun 49. Maddesine göre; Nüfusu 10.000'in üzerinde olan Belediyelerin Personel gideri %30'u aşamaz hükmündedir. 375 sayılı K.H.K. ek 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre, Bakanl...

Belediye Şirketinin Mal ve Hizmet Alımları ile Ödemelerinde Damga Vergisi Kesilmesi Hk.

Hocam öncelikle iyi çalışmalar diler saygılar sunarım. Tamamı belediyemiz sermayeli limited şirketimize; (şimdiye kadar ihtiyaçlarımızı belediyeden karşılıyorduk şimdi ise kendi ayrı ofisimiz olduğundan dolayı) 1- Kırtasiye,sarf malzeme,bilgisayar vb...