KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapanların Bir Kurumda Uzman Kadrosuna Atanması

Araştırma Görevlisi Olarak 8 yıl Süreyle Görev Yapan Ve Herhangi Bir Kamu Kurumunda Uzman Unvanlı Kadroya Görevde Yükselme Eğitimi Ve Sınavına Tabi Tutulmaksızın Atanıp Atanamayacağına İlişkin

Sözleşmeli Personel

Mahalli idarelerde istihdam edilecek sözleşmeli personel unvanlarına ilişkindir.

2007 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1)

Bu Tebliğ; Devlet Memurları Kanununun 212'nci maddesine dayanılarak hazırlanan ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinde, yemek bedelinin bütçeden karşılanmayan k...