KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; 3628 sayılı Kanun gereğince verilecek olan mal bildiriminin şeklini, düzenleniş biçimini, sayısını, neleri kapsayacağını, merciine nasıl ulaştırılacağını ve bu Kanunun uygulanmasına ilişkin diğer esas ve usulleri düzenlemek amacıyla ya...

Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu

19/4/1990 tarih ve 3628 sayılı bu Kanun; rüşvet ve yolsuzluklarla mücadele edebilmek adına, Kanunda sayılanların mal bildiriminde bulunmalarını, bildirimlerin yenilenmesini, mal edilmelerin denetimiyle, haksız mal edinme veya gerçeğe aykırı bildirimd...

Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu Hükümlerine Göre Görevden Ayrılanların, 657 sayılı Kanuna Tabi Kurumlardaki Görevlere Atanmaları Sırasında Bekleme Süresinin Olup Olmayacağı

Özet: 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu hükümlerine göre görevden ayrılan ilgililerin, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlardaki görevlere atanmaları sırasında 97 nci maddede belirtilen, bekleme sürelerinin dikkate alınmasının gerekmediği...

Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı İle Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında 375 Sayılı KHK

Aylıklarını 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanun...