KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Yiyecek Yardımı

Bu Genelge, Devlet memurlarının hangi hallerde yiyecek yardımından ne şekilde faydalanacaklarına ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esaslarına ilişkindir.

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 9)

Bu Tebliğ; memurun kendisinin ve bakmakla yükümlü bulunduğu aile fertlerinin sağlık kurum ve kuruluşlarına ne şekilde müracaat edeceklerini açıklamak amacıyla yürürlüğe konmuştur.