KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Giyecek Yardımı

Bu Görüş; Diyarbakır Dicle Üniversitesi, Koruma ve Güvenlik Görevlilerine giyecek yardımı yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.

İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik

Bu Yönetmelik; kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanılması, yerel hizmetlerin dengeli dağılımının temin edilmesi, il özel idareleri tarafından sunulan hizmetlerde kalitenin artırılması, ihtiyaç duyulan nitelik, unvan ve sayıda personel istihdam...

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

Bu Kanun; mülga 3320 sayılı Memurlar ve İşçiler ile Bunların Emeklilerine Konut Edindirme Yardımı Yapılması Hakkında Kanun uyarınca hak sahibi olanlara nakit veya hisse senedi olarak ödeme yapılmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla yürü...