KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Araştırma Görevlisinin Memur Olarak Atandıktan Sonra Biyolog Kadrosuna Atanması

Araştırma Görevlisi Olarak Çalışmakta İken Memur Unvanlı Kadroya Atanan İlgilinin, Biyolog Unvanlı Kadroya Görevde Yükselme Eğitimi ve Sınavına Tabi Tutulmaksızın Atanamayacağına İlişkin

Araştırma Görevlisi Olarak Görev Yapanların Bir Kurumda Uzman Kadrosuna Atanması

Araştırma Görevlisi Olarak 8 yıl Süreyle Görev Yapan Ve Herhangi Bir Kamu Kurumunda Uzman Unvanlı Kadroya Görevde Yükselme Eğitimi Ve Sınavına Tabi Tutulmaksızın Atanıp Atanamayacağına İlişkin