KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Daha Önce Sınıf Öğretmeni Olan Memurun Şube Müdürü Kadrosuna Atanıp Atanamayacağı

Belediye emrinde memur olarak çalışan kişinin daha önce Milli Eğitim Bakanlığında yetkili sınıf öğretmeni olarak görev yapmasının, şube müdürü kadrosuna görevde yükselme sınavına tabi olmaksızın atanmasını sağlayıp sağlamayacağı

Tedavi Yardımına İlişkin Uygulama Tebliği (Sıra No: 8)

Bu Tebliğ; Sağlık harcamalarına yönelik olarak kaynakların tasarruflu ve etkin kullanımını sağlamak, sağlık kurum ve kuruluşlarının faturalama işlemlerinin, geri ödeme kurumlarının ise fatura inceleme ve ödeme işlemlerinin kolaylaştırılabilmesi açısı...

Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun

Bu Kanun; memurlar ile diğer kamu görevlilerin disiplin cezalarının affının kapsamını, af kapsamı dışında kalan personelleri, disiplin cezalarına karşı açılan davaları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.