KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Devlet Memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarını ve bu yardımın uygulanması ile ilgili esasları belirlemek amacıyla düzenlenmiş olup; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi memurları kapsar.

Maliye ve Gümrük Bakanlığı Personeline Ödenecek Ek Ücrete Dair Kanun Hükmünde Kararname

213 sayılı Vergi Usul Kanununa 3239 sayılı Kanunla eklenen mükerrer 415 inci maddeye göre kurulan Vergi İdaresini Geliştirme Fonu'ndan Maliye ve Gümrük Bakanlığı'nın yurtdışı kadrolarında bulunan personeli dışında kalan personeline yapılacak ek ücret...

Uzman Erbaş Kanunu

Bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetleri erbaş kadrolarında istihdam edilecek uzman erbaşlarla, bunları istihdam edecek ve bunların istihdamı ile ilgili birlik, kurum ve kuruluşları kapsayan; 18/3/1986 tarih ve 3269 sayılı bu Kanun; Türk Silahlı Kuvvetlerin...

2985 Sayılı Kanuna Göre Toplu Konut Fonundan Faydalanan Devlet Memurlarına ve Diğer Kamu Görevlilerine Açılacak Konut Kredisi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile diğer personel Kanunlarına göre çalıştırılmakta olup, 5434 sayılı Kanuna göre T.C. Emekli Sandığı iştirakçisi durumunda olan devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinden, T.C. Emekli Sandığına...

İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu İle İl Yatırım Ve Hizmetlerine İlişkin Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun

Bu Kanun; yurdun iç güvenliğinin ve asayişinin sağlanması, kamu düzeninin ve genel ahlakın korunması, mülki idare bölümlerinin kurulması, kaldırılması ve düzenlenmesi ile ilgili çalışmaların yapılması, mahalli idarelerin yönlendirilmesi, kaçakçılığın...