KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin;

- Başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Memur ve sözleşmeli personeli,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun

15/2/1954 tarih ve 6269 sayılı bu Kanun; Türkiye'de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Harcırah Kanunu

Bu Kanun; ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamının; Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedav...

Atatürk Orman Çiftliği Kanunu

Kanun; Atatürk Orman Çiftliği ile ilgili imar düzenlemeleri amacıyla yürürlüğe konmasına ilişkindir.

Mühendislik ve Mimarlık Hakkında Kanun

Bu Kanun; Mühendislik ve Mimarlık hakkında usul ve şartları belirlemek amacıyla yürürlüğe konulmasına ilişkindir.