KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride;

- Mahalli idarelerin başkan, meclis ve encümen üyeleri,

- Mahalli idarelerde istihdam edilen memur ve sözleşmeli personel,

ile ilgili mali ve sosyal haklar, özlük hakları, disiplin işlemleri, yargılanma, atanma, görevlendirme ve diğer tüm hususlara ilişkin bilgilere ulaşabilirsiniz.

Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgili Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname

Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı, Avrupa Birliğiyle ilişkilerde kamu hizmetlerinin süratli, düzenli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için Bakanlıkların ve Başbakanlığa bağlı kuruluşların kendi görev alanları ile sınırlı Avrupa Birli...

Devlet Memurları ile Diğer Kamu Görevlilerinin Aylıklarının Ödeme Zamanının Değiştirilmesine Dair 9.9.1987 Tarih ve 289 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulune Dair Kanun

Bu Kanun; devlet memurları ile diğer kamu görevlilerinin aylıklarının ödeme zamanının değiştirilmesine dair kanun hükmünde kararnamenin kabulüne dair hükümleri düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Uzman Jandarma Kanunu

Bu Karar; Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen kadro görev yerlerinde devamlı personel istihdam ederek hizmetteki verimi artırmak maksadıyla; Uzman Jandarma temini, bunların hizmet şartları, görev ve sorumlulukları, hak ve yükümlülükleri ile ilgi...