Kamu İhale Kurulu Kararları

  • Sıralama

Eksik Vekalet Belgesi İle, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, eksik vekalet belgesi ile ve tamamlanmayan diğer eksik belgeler ile kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İtiraz Etme Süresi Geçirilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, itiraz süresi geçirildiği takdirde haklı da olunsa kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İdareye Verilen İtiraz Başvurusuna İdarenin Cevap Vermemesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar idareye şikayet edildiği tarihinden itibaren 10 gün içerisinde cevap alınamaması halinde kamu ihale itiraz sürecinin başladığı ve itiraz süresinin bu tarih baz alınarak başlatılacağı hakkında Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

Teknik Şartnamede Azami ve Asgari Miktar veya Gramaj Belirtilmesi Halinde, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, teknik şartnamede belirtilen malzeme özellikleri listesinde gramaj veya ölçülerin azami ve asgari olarak belirtilmesinin mevzuata uygun olacağı hakkında Kamu İhale Kurumu Kararına ilişkindir.

İhaleye Teklif Veren Firmanın Ticaret Sicil Gazetesindeki Adresi İle Meslek Odası Belgesindeki Adresinin Farklı Olması Durumu

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın sunduğu ticaret gazete adresi ile meslek odası adresinin aynı olmaması durumunda, bunun ihale mevzuatı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.

İhaleye Teklif Veren Firmanın İdare Takdiri Olarak Çıkılan İhale Yöntemine İtirazının Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın idare takdiri olarak belirlenen ihale yönteminin yanlışlığına itiraz etmesi durumunda belirlenen ihale yöntemi kanuna uygun ise bunun mevzuata uygun olacağını belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.

Hizmet Alımı İşlerinde Teknik Şartname ve Sözleşme Tasarısında Belirlenen Bir Ceza Hükmünün, Dış Kaynaklı Durumlardan Da Oluşabileceği Dolayısı İle Maddenin Yanlış Olduğu Hususunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, Teknik şartnamede belirtilen bir hususta belirlenen ceza hükmünün dış kaynaklı olarak da oluşabileceği şeklinde yapılan itirazın, sözleşmede sadece sözleşme konusu iş ile alakalı durumlardan kaynaklanması halinde ceza hükmünün geçerli olduğ...

İhaleye Teklif Veren Firmanın Aynı Belgesinin Farklı Sebeplerden 1 Den Fazla Hususta Uygun Olmaması Durumunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmanın sunduğu bir belge birden fazla şekilde uygunsuz ise eleme sebebi olarak tek bir sebep yazılmasının ihale mevzuatı açısından herhangi bir sorun oluşturmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.

İhaleye Teklif Veren Firmalardan Bir Veya Birkaçının İş Bitirme Belgesinin Hatalı Olması Durumunun Değerlendirilmesi

Bu Karar, ihaleye teklif veren firmalardan bir veya birkaçının hatalı olması ancak bu durumun sınır değer tespitine ve ya en ekonomik teklife etkisinin olmaması durumunda bunun ihale mevzuatına aykırılık oluşturmayacağını belirten Kamu İhale Kurumu k...

Sözleşme Sonrası İle Alakalı Olarak, Kuruma İtiraz Başvurusunda Bulunup Bulunulmayacağı Hususu

Bu Karar, ihale sonrasında imzalanan sözleşme sonrası hususlar ile ilgili olarak kuruma itiraz yapılması halinde bu itirazın şekil ve yetkisizlik yönünden red edileceğini belirten Kamu İhale Kurumu kararına ilişkindir.