Kurul Kararları

  • Sıralama

Çocuğunun Öğrenim Durumu Sebebiyle Atanma Talebi

Bu Karar, bir kamu kurumunda memur olarak çalışan kişinin çocuğunun başka bir ildeki okulu kazanması sebebiyle naklen atama hakkının bulunup bulunmadığına ilişkindir.

Zabıta Memurları İçin Görevde Yükselme Sınavının Açılıp Açılamayacağı

Bu Karar, zabıta memurunun görevde yükselme sınavının açılıp açılamayacağına ilişkindir.

Zabıta Memurları İçin Görevde Yükselme Sınavının Açılması Tavsiye Kararı

Bu Karar, zabıta memuru olarak görevine devam eden memurun, belediye başkanlığı tarafından 2009 yılından bu yana görevde yükselme sınavının açılmadığını belirterek zabıta komiserliği kadrosu için görevde yükselme sınavının açılmasına ilişkindir.

Sandık Kurulu Başkan ve Memur Üyenin Görevlendirilmesi

Bu Karar, sandık kurulu başkan ve memur üyenin yerleşim yeri adresi bilgilerin göre mi, yoksa memurun çalışmakta olan kurum adresine göre mi görevlendirme yapılacağına ilişkindir.

Görev Yeri Değişen Memurun Harcırah Bedelinin Ödenmesi

Bu Karar, başka bir belediyeye zabıta memuru olarak atanan memurun, sürekli görev yolluğu ödenmesi için başvuru yaptığını ancak kabul edilmediğini, naklen ataması yapılan diğer personele yolluğun ödendiğini ancak kendisine ödenmediğini belirterek har...

Harcırah Talebi

Bu Karar, geçici görev yolluğu müracaatına ilişkindir.

Bekçi AlımındaGüvenlik Soruşturmasının Olumsuz Olmasının Atamaya Etkisi

Bu Karar, bekçi alımına ilişkin başvuruda başarılı olup, ancak Arşiv Araştırması ve Güvenlik Soruşturması kaydı bulunduğu gerekçesiyle atamanın yapılmaması hususuna ilişkindir.

Kimyagerlere 3600 Ek Gösterge Verilmesi talebi

Bu Karar, 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kimyagerlerin; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun Teknik Hizmetler Sınıfı (B) bendine yerleştirildiğini, ancak bu düzenlemede aynı meslek kanununa tabi oldukları Kimya Mühendisleri Teknik Hizmetler...

Fazla Çalışmaların Ücret Ya Da Hafta Tatili İle Karşılanması

Bu Karar, başvuranın fazla çalışmalarının ücret ile ya da hafta tatili ile karşılanması talebi hakkındadır.

İl Dışına Yapılan Geçici Görevlendirmeler

Bu Karar, il dışına yapılan geçici görevlendirmeler için geçici görev harcırahı verilmesi talebi hakkındadır.