Kurul Kararları

  • Sıralama

İdarece Ödenene Özlük Hakkının Faizi İle Birlikte İptal Edilmesi

Bu Karar, kadastro teknisyeni olarak görev yapan şikayetçinin, çalışmaya devam ederken 2 yıllık ön lisans harita kadastro bölümünü bitirerek harita teknikeri diploması almasına rağmen, kendisine ödenen ek özel hizmet tazminat ödemelerinde kadroya gör...

Nakil İşlemine Muvafakat Verilmemesi

Bu Karar, İlçe Nüfus Müdürü unvanı ile görev yapan kişinin rotasyona tabi olmadığını, görev yaptığı yerin mahrumiyet yeri sayılması gerektiğini, Devlet Personel Başkanlığının bu yönde görüşü bulunduğunu, çocukları ve ailesinin mağdur olduğunu, bu sür...

Fazla Çalışma Karşılığı Hak Kazanılan İzinler

Bu Karar, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü bünyesinde Enformasyon Memuru olarak görev yapan kişinin yaptığı fazla çalışmaları karşılığında hak kazanılan izinlerinin, fazla çalışmanın yapıldığı yıl içinde kullanıl...

Geçmiş Hizmetlerin Kazanılmış Hak Aylık Derece ve Kademesinde Değerlendirilmesi

Bu Karar, daha önce TSK da uzman erbaş olarak görev yaptığını, vazife malulü olarak emekli olduğunu, daha sonra 657 sayılı yasaya tabi devlet memuru olarak tekrar göreve başladığını, daha önceki hizmetlerinden dolayı intibak yapılması ve aday memur d...

Engellilik Nedeniyle Yer Değişikliği Talebi

Bu Karar, engellilik nedeniyle yer değişikliği talebi hakkındadır.

Başka Yere Görevlendirilen Memurun Geçici Görev Yolluğu ve Görevine İade Edilmesi Talebi

Bu Karar, ilgilinin Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığında V.H.K.İ. kadrosu ile görev yapmakta iken, Belediyenin bağlı kuruluşu olan Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Abone İşleri Dairesi Başkanlığı emrine ve bir ilçe Şube Şefliğine veznedar...

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Olması

Bu Karar, Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezinin açıklamış olduğu EKPSS-2017 sınav sonucuna göre Belediye Başkanlığına atanan, ancak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu ataması uygun görülmediğinden göreve başlayamayan kişinin göreve baş...

Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisinin Ayniyat Saymanı Kadrosuna Vekaleten Görevlendirilme Talebi

Bu Karar, taşınır kayıt ve kontrol yetkilisi olarak aynı görevleri yürüttüğü ayniyat saymanı kadrosuna vekaleten görevlendirilmeyi talep eden memurun başvurusu üzerine verilmiştir.

Ücretsiz İzin Talebi

Bu Karar, Polis Memuru olarak görev yaparken Hukuk Fakültesinden mezun olan kişinin Avukatlık Stajını yapabilmek amacıyla 1 yıl süreliğine ücretsiz izin talebinde bulunmasına rağmen bu talebin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan başvuru üzerine ve...

Sözleşmeli Personel Alım İlanına İlişkin İtiraz

Bu Karar, Kula Belediyesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin itirazı hakkındadır.