Kurul Kararları

  • Sıralama

Ücretsiz İzin Talebi

Bu Karar, Polis Memuru olarak görev yaparken Hukuk Fakültesinden mezun olan kişinin Avukatlık Stajını yapabilmek amacıyla 1 yıl süreliğine ücretsiz izin talebinde bulunmasına rağmen bu talebin yerine getirilmemesi nedeniyle yapılan başvuru üzerine ve...

Sözleşmeli Personel Alım İlanına İlişkin İtiraz

Bu Karar, Kula Belediyesi tarafından ilan edilen sözleşmeli personel alım ilanına ilişkin itirazı hakkındadır.

Zabıta Personeli İçin Görevde Yükselme Sınavı Açılması Talebi

Bu Karar, Büyükşehir Belediye Başkanlığında zabıta memuru olarak görev yapan kişinin, zabıta komiserliği ile ilgili görevde yükselme sınavı açılmadığını, bu unvanın görevlendirme yolu ile temin edildiğini, bu nedenle mağdur olduklarını belirterek zab...

Mali Hizmetler Uzmanları Arasındaki Mağduriyetin ve Ayrımcılığın Giderilmesi

Mali Hizmetler Uzmanı olarak görev yapanların 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile aynı meslek gurubundaki personel arasında özlük olarak farklılaştırmaya gidilmesi sonucunda oluşan mağduriyetin ve ayrımcılığın giderilmesine ilişkin tavsiye...

Seçime Katılma Yeterliliği Bulunan Siyasi Parti Genel Merkezlerinin, Seçime Katılacakları Seçim Çevrelerine Ait Aday Listelerini Yüksek Seçim Kuruluna Verirken, Siyasi Partilerce Uyulması Gereken Usul ve Esaslara İlişkin Karar

Bu Karar; siyasi partilerin genel merkezlerinin, seçime katılacakları seçim çevrelerine ait aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına alındı belgesi karşılığında DVD ve kâğıt ortamında vermeleri gerektiği ve siyasi partilerin aday listelerind...

Sandık Kurulu Üyeliklerinin Belirlenmesi Sırasındaki Eksikliklerin Kamu Görevlisi Memurlar İle Tamamlanıp Tamamlanamayacağına İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; memurların sandık kurulu başkanı olmalarına yasal engel bulunmadığından, ilçe seçim kurulu başkanının veya siyasi partilerin ilçe seçim kurulu başkanlıklarına vereceği sandık kurulu başkanlarını kapsayan listelere kamu görevlisi memurların...

Milletvekili Aday Adayı Olarak Müracaat Edenlerin, Aday Listelerinin Yüksek Seçim Kuruluna Verilmesinden Önce Mahkeme Kararıyla Görevine İade Edilmeleri Durumunda, Aday Adaylıklarının Devam Edip Edemeyeceğine İlişkin Karar

Bu Karar; 10 Şubat 2015 tarihinden önce görevine son verilenlerden, milletvekili aday adayı olmak için müracaatlarından sonra mahkeme kararıyla göreve iade edilmeleri durumunda, fiilen memuriyet görevine başladığı takdirde aday olamayacağına ilişkind...

29 Mart 2015 Pazar Günü Yapılacak Ön Seçimde, Ön Seçim İlçe Seçim Kurullarının Devlet Memurları Arasından Seçilecek Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Yüksek Seçim Kurul Kararı

Bu Karar; 29 Mart 2015 Pazar günü yapılacak ön seçimde, ön seçim ilçe seçim kurullarının Devlet memurları arasından seçilecek üyelerinin belirlenmesi hususunda, 298 sayılı Kanun'un 19, 2820 sayılı Kanun'un 41/(a) ve Yüksek Seçim Kurulunun 2/2/2015 ta...