Kurul Kararları

  • Sıralama

İç Denetçilik Açısından Belediyelere Bağlı Kuruluşlarda Çalışan Müfettişlerin Durumu

İSKİ, ASKİ, İETT gibi belediyelere bağlı genel müdürlüklerde “Müfettiş” olarak çalışmakta bulunan personelin 5018 sayılı Kanunun geçici 5 inci maddesinin (d) bendi uyarınca mı yoksa (e) bendi uyarınca mı iç denetçiliğe atanması.