MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Kira Alacaklarının Ertelenmesi İçin Meclis Kararı Alınması Hk.

Sayın Hocam; Belediye meclisleri 3 ay ertelenmiş olup, sağlık koşulları sağlanması ile gerekli tedbirlerin alınmasıyla zorunlu hallerde olağanüstü toplantı yapılmasına izin verilebilecektir. Bu kapsamda 7244 sayılı Yasanın (ç) bendinde Belediye mecli...

İşyerinde İsim Değişikliği Hk.

Sayın hocam, bize müracaat etmiş bir şirketle alakalı, şirketin sadece ismi değişmiş şirket sahibi, adresi, faaliyeti aynı kalmıştır. Bunla alakalı şirket evraklarını isteyerek basılı evrak bedeli alıp yeni ruhsat mı düzenliyeceğiz yoksa devir işlemi...

Koronavirüs Tedbirlerine Uymayan İşyerlerinin Cezalandırılması Hk.

Hocam merhaba. Corona virüs kapsamında, Valiliğin Hıfzıssıhha Kurulu Kararında belirlenen yasaklara uymayarak, fırıncılardan biri belirlenen saatin dışında pide üretimi yapmış ve Zabıtalar tutanak tutmuştur. Bu tutanağı encümene havale etmişlerdir. B...

Belediye Şirketinin Kooperatif Üyeliği Hk.

İyi günler. Belediyemize hibe edilip şu ana kadar bir faaliyet göstermeyen şirketimiz kurulmuş olan bir kooperatifte kurucu üye olabilir mi? Ya da üye olup ne tür işler yapabilir? İyi çalışmalar. 

Ramazan Davulcularına Ödeme Yapılması Hk.

Pandemi nedeni ile Ramazan ayı önlemlerinden Ramazan davulcularının bahşiş almak adına evleri ziyaret, kapı zili çalmak gibi bulaş riski oluşturabilecek davranışlarını önleyebilmek için ramazan davulcularının faaliyetleri sonucu alacakları bahşişleri...

Taşınmaz Kiralanmasında Encümen Kararı Alınması Hk.

Öncelikle Selamlar saygılar Hocam. Belediye kendi ihtiyacı olan kadın sığınma evi kiralamak istemektedir. Kadın sığınma evi kiralanmasına karar verilebilmesi için Encümene yazıldı. Bende bunun Encümenin görev ve yetkilerinde olmadığını düşünüyorum. S...

Büfe Ruhsatının Market Ruhsatı Olarak Değiştirilmesi Hk.

Sayın hocam, işyeri ruhsatında büfe olarak geçen ve tapdk alıp tekel büfe olarak faaliyet gösteren işletmenin iş yeri unvanını market olarak değiştirmek istemektedir. (Veya diğer faaliyete ekletmek istemektedir). İbraz etmesi gereken gerekli evraklar...

Belediyenin Tarafı Olduğu Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Bu makale, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında yer alan “Arabuluculuk,” müessesesinin belediyelerde uygulanması ile ilgili bir değerlendirmeyi içermektedir.

İbadethanelere Nakdi Yardım Hk.

Hocam hayırlı sabahlar. İbadethanelere makbuz karşılığında nakdi yardım yapabilir miyiz? Yapabilirsek bunun için encümen veya meclis kararı gerekir mi? Şimdiden teşekkür ederim.

Belediyelerin Kooperatif Kurması Hk.

Belediyeler kooperatif kurabilir mi? Ortak olabilir mi? Belediye üzerinden olmuyor ise belediye şirketi üzerinden kooperatif kurulabilir mi ya da ortak olabilir mi? Vereceğiniz cevap için teşekkürler.