MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Pansiyon Ruhsatı Hk.

Sayın Hocam; 1) İlçemizde 3. Sınıf Gayrisıhhi müessese açmak isteyen mükellefe işyeri vasfındaki taşınmazın bina yaşı 12 Ekim 2004 tarihi öncesine ait olmasına rağmen işyeri açma ve çalışma ruhsatının verilmesi uygun mudur? 2) Yapı kullanım izin belg...

Belediye Başkanının Şirket Müdürlüğü Yapması Hk.

696 sayılı KHK ile belediyeler bünyesinde kurulan Belediye Personel LTD. ŞTİ.lerine müdür olarak kimler atanabilir. Doğal olarak Türk Ticaret Kanunu hükümleri gereği bütün belediyelerde Belediye Başkanları şirket Müdürü olarak atandılar. Beraberinde...

Dolmuş Hattının Kiralanması

Belediyemiz tarafından ilçemizde dolmuş hattı kurulmak istenilmektedir. Bu kapsamda belediye meclisince belirlenecek olan hattın kiralanması mı yapılacak yoksa dolmuş plaka (M) satışı mı yapmalıyız? İlk defa yapacağımız için yeterli bilgi sahibi deği...

Veterinerlik Muayenehanesi

Hocam iyi çalışmalar. İlçemizde veterinerlik hizmeti veren ve işyerinde cerrahi müdahale de yapan veterinerler bulunmaktadır. Bahsi geçen veterinerler için Belediyemizce İşyeri açma ve Çalışma Ruhsatı düzenlenebilir mi? Ruhsat verilebilirse genel ist...

Üniversite Öğrencilerine Yardım Yapılması Hk.

İlçemizde başarılı öğrencilerimizden bazıları (tıp, mühendislik) maddi durumlarının yetersiz olmasından kaynaklı, okul kitaplarını alamadıklarını bunun için belediyeye dilekçe ile başvuru yapıp bu kitapların temini için yardım talebinde bulunmuştur....

Bütçe Tasarısının Mecliste Görüşülmesi

Sayın Hocam, Ekim ayı meclisinde 2020 yılı bütçesi görüşülecek ve plan bütçe komisyonuna havale edilecek. Hazırlanacak bütçeyi Büyükşehir Belediyesi Meclisinde görüşülmek üzere yetiştirmemiz gerektiğinden plan bütçe komisyonu görüşmesinden sonra kara...

Fizyoterapi Hizmetleri

Belediyemize 86.90.06 nace kodu ile fizik tedavi ve sağlıklı yaşam merkezi adı altında iş yeri açılmak amacıyla başvuruda bulunulmuştur. Başvuru sahibi fizyoterapist, içerisinde farklı tıbbi cihazların ve doktorların bulunduğu fizik tedavi merkezinde...

Ruhsatsız İşyeri Hk.

Selam hocam, İlçemizde icrai faaliyet gösteren esnaflar iş yeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan işyeri açmaları halinde bunlara Belediye Zabıtası tespit etmesi halinde tutanak ile kapatması Belediye Encümene mi ait yoksa Belediye zabıtası tarafından...

Hisseli Arsa Satışı

Hocam iyi günler; 1- Belediyemiz tarafından yapılacak olan hisseli gayrimenkullerin satış yetkisi 5393 sayılı kanun gereği belediye meclisi yetkisinde mi? Veya belediyelerin arsa, konut ve işyeri üretimi, tahsisi, kiralaması ve satışına dair genel yö...

Kur'an Kursu Yapımı İçin Yardım Yapılması

İyi günler hocam, ilçe müftülüğü kurumumuza resmi yazı ile 4-6 yaş Kur'an Kursu hizmet binası için nakdi ve inşaat malzemesi yardımı talep etmektedir. Meclis kararı ile mi encümen kararı ile mi yardım yapabiliriz? 5393 sayılı kanunun hangi maddesine...