MAHALLİ İDARELER TEMEL MEVZUATI

  • Sıralama

Bu Kategoride, mahalli idarelerin, yani İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bunların Kurdukları Mahalli İdare Birlikleri ve bunlara bağlı İşletme ve Kuruluşlar ile İştiraklerinin;

- Görev, yetki ve imtiyazları,

- Organlarının oluşumu, görevleri, yetkileri, kararları, karar süreçleri ile

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı diyebileceğimiz mevzuatta düzenlenen hususlara ilişkin bölümler bulunmaktadır.

Not: Sadece bu Kategoriye üye (abone) olanlar, diğer kategorilerdeki verilere ulaşamaz, diğer kategorilerdeki konularla ilgili sordukları sorular ise cevaplanmaz.

Belediye Adına Takip Edilen Davalarda Belediye Başkanının Kime Yetki Verebileceği

Belediyenin taraf olduğu icra takiplerinde belediyeyi Belediye Başkanı temsil eder. Belediye Başkanı kanundan doğan bu yetkisini kullanması için bir vekil atayabilir. Takip işlemi Avukatlık Kanunun 35. maddesi uyarınca adli işlem niteliğini taşıdığın...

Adres ve Numaralama Çalışmaları

Bu Genelge; Adres Kayıt Sistemi oluşturulması çalışmalarının yürütülmesinde belediye ve il özel idarelerinin sorumluluğu ile numaralama çalışmalarının esaslarına ilişkindir.

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; büyükşehir belediyesi ve mücavir alanları içerisinde yaşayan özürlülerin, toplum hayatına katılımını kolaylaştıracak ve toplumsal fırsatlardan özürlü olmayan diğer bireyler gibi eşit faydalanmalarını sağlamak üzere, büyükşehir belediye...