MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Bu kategori mahalli idarelerin yürütecekleri iş ve işlemler ile onları ilgilendiren mevzuattan;

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı, 

- Kamu Görevlileri Mevzuatı,

- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı,

- İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı,

- İhale Mevzuatı,

- Mali Mevzuat

kategorilerinde doğrudan yer alamayacak ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Karşılıklılık İlkesi Kapsamında Bulunan Ülkeler Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; Türkiye’de ikamet eden yabancılar ile Türkiye’de faaliyette bulunan yabancı tüzel kişilerin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu ve buna bağlı Yönetmelik hükümlerinden yararlanarak gerçekleştirecekleri bilgi edinme başvurularında, karşıl...

Belediyelerin Hurda Araç ve Malzeme Satışı

Çoğu belediyenin görev ve yetkileri ile orantılı öz gelir imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle her türlü kaynaktan gelir elde amacıyla çok çeşitli yöntemlere başvuran belediyelerin, ellerindeki “hurda” malzeme ve araçları da zaman zaman gelir elde etme...

Dilencilerin Üzerinde Ele Geçirilen Paralar

İyi çalışmalar. Yapılan denetim ve kontrollerde tespit edilen dilencinin gerekli işlemleri yapıldıktan sonra üzerindeki elbise ceplerinde bulunan paranın zabıta eli ile mi tespit olunması gerekir, yoksa kendisinin çıkarması mı sağlanmalıdır, çıkan to...

Gizlilik Dereceli Belgelerde Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik (Karar Sayısı: 5529)

Bu Yönetmelik; muhteviyatına veya güncelliğine göre gizlilik dereceli belgeler için uygulanacak usul ve esasları belirlemek ve gizlilik dereceli belgelerde uygulama birliğini sağlamak amacıyla çıkarılmış olup, kamu kurum ve kuruluşlarını kapsar.

Pankart ve Afiş Asılmasında İzin

İyi çalışmalar dilerim. öncelikle siyasi parti haricinde sivil toplum örgütleri, sendikalar, dernekler vb. kuruluşlara ait afiş ve pankartların asılabilmesi için ilgili kuruluşların izinlerinin alırken hangi yolu izlemeleri gereklidir. Talep doğrultu...

İş Makinesi ve Taşıt Satışı

Belediyemize ait faydalı ömrünü doldurmuş olan çalışır durumdaki araçlarımızı (Kamyon, İş Makinesi, Otobüs, otomobil ) araç parkımızı yenilememiz nedeni ile satışa çıkartmak istiyoruz. Yasal olarak yapılması gereken işlemler nelerdir? İyi çalışmalar...

Şarj Hizmeti Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; elektrikli araçlara elektrik enerjisi temininin sağlandığı şarj ünitesi ve istasyonlarının kurulması, şarj ağı ve şarj ağına bağlı şarj istasyonlarının işletilmesi ile şarj hizmetinin sunulmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek ama...

Hibe Kamyonun Satışı Hk.

Sayın Hocam; Belediyemize 2020 yılında hibe edilen kamyonun çok masraf çıkardığından dolayı satılması düşünülmektedir. Hibe edilen araçlarda satılması konusunda süre var mıdır? Trafikten düşülerek Encümen huzurunda ihale ile satılabilir mi? Saygıları...

İlçe ile İl Arası Yolcu Taşıma Ücret Tarifesi Hk.

Hocam kolay gelsin. İlçe merkezinden il merkezine toplu taşımacılık yapan kooperatiflerin yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesi konusunda kurumumuzun yetkisi var mıdır? Yetkimiz var ise bu yetkilerimiz nelerdir?

Asansör Piyasa Gözetimi ve Denetimi Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; 29/6/2016 tarihli ve 29757 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Asansör Yönetmeliği (2014/33/AB) kapsamında piyasaya arz edilen ve insanların, insan ve yüklerin veya sadece yüklerin taşınmasında kullanılan asansöre yönelik gerçekleştirile...