MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

İdari Yaptırım Tutanağının Tebliği Hk.

İyi çalışmalar dilerim. Tespit tutanağı iş ve işlerinde düzenlenen kendinden fotokopili farklı renklerle 3 suret olan aynı bilgilerin yazıldığı beyaz, yeşil ve sarı olan suretlerin, yeşil olanı vatandaşa tebliğ esnasında verilmesi gerekmektedir. Bu d...

Sıfır Atık Yönetmeliği Kapsamında Çevre Mühendisi ve Çevre Görevlisi İstihdamı Hk.

Merhaba hocam, SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 6 “(3) Sıfır atık yönetim sisteminin kurulması ve sistemin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla EK-1’de tanımlanan uygulama takviminde belirtilen, sisteme geçi...

Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; tüm hukuki yardımlarda, taraflar arasındaki uyuşmazlığı sonlandıran her türlü merci kararlarında ve ayrıca kanun gereği mahkemelerce karşı tarafa yükletilmesi gereken avukatlık ücretinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Terminal İşletmeciliğinde Orta Düzey Yönetici Zorunluluğu Hk.

Belediye olarak yeni terminal yapacağımızdan T2 belgesi ruhsatı alacağız. Orta düzey yönetici bulundurma zorunluluğumuz var mıdır?

Hibe Araçla İlgili Satılamaz Şerhi Hk.

Belediyemize 1995 yılında, araç bedelinin yaklaşık yarısı Çevre Bakanlığından hibe alınarak kamyon alınmış. Araç ruhsatı üzerinde Çevre Bakanlığı adına '' taahhütlüdür- satılamaz, devredilemez'' ibaresi var. Araç ekonomik ömrünü doldurduğu için satış...

Atık Ön İşlem ve Geri Kazanım Tesislerinin Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik

Bu Yönetmelik; atıkların işlenmesi amacıyla faaliyet gösteren atık ön işlem ve geri kazanım tesislerinin teknik kriterlerine ve bu tesislerde bulunması gereken asgari şartlara ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, 2/4/2015 tar...

İnşaat Malzemesinin Sokağa Bırakılması Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. Belediyemiz sınırları içerisinde vatandaş tarafından yapılan inşaat malzemelerini tehlike arz edecek şekilde sokağa bırakılmış (tuğla)...

Arşivlerden Yararlanma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; araştırmaya açık arşiv belgelerinden yerli ve yabancı gerçek veya tüzel kişilerin yararlanması, yükümlülükleri ve arşiv belgesinin örneklerinin verilmesi hususlarında usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup,11 sayılı Devle...

Vatandaşın Evinin Avlusuna Katı Atıkları Depolaması Hk.

Sayın Hocam, İlçe merkez mahallesinde vatandaş evinin avlusuna katı atık (şişe, karton kutu, plastik atıkları vb.) toplayıp depolamaktadır. Bu durum mahalle sakinlerini sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gelen şikayet üzerine bizim yaptırımlarımız ned...

İdari Para Cezasının Belirlenmesi Hk.

İyi günler hocam belediyeden izin almadan hafriyat veya molozları bazı kişilerin kendilerine ait yerlere döktürülmesinde halinde 5326 Sayılı Kabahatler Kanununun 41/1 . maddesinde belirtilen ceza miktarı 427,00-22.080,00 Tl dir. Burada idari yaptırım...