MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Araç Satışı Hk.

Hocam merhaba. 2016 yılında aldığımız ( 28.11.2016 Trafiğe Çıkış Tarihi ) hurda olmayan aracımızı satmak istiyoruz. 5 yıl dolmadığı için 2886 Sayılı Kanunu ile değer belirleyip satmamızın bir sakınca var mıdır? Satış yapabilirsek Makine mühendisinin...

Belediyeye Ait Binek Otomobilin Satışı Hk.

Merhaba. Başkanlık makam aracı olarak kullanılan 9 yaşındaki binek otomobil başka makam aracı alındığı için Taşıt Kanunu 13. maddesi gereğince tahsis edildiği hizmet konusunun kalmamış olması nedeniyle satılabilir mi? Bu kanun maddesi gereği aracın D...

Şirket İşçileri Arasından Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirme Hk.

İyi çalışmalar dilerim, belediye bünyesinde bulunan şirket içerisinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan personelin (lise mezunu) zabıta görevlisi olarak zabıta hizmetlerine dahil edilmek üzere, zabıta müdürlüğüne görevlendirilebilir mi? Görevlend...

Pert Olan Aracın Satışı Hk.

İyi günler hocam, trafik kazası sonucu pert olan makam aracını satışa çıkarmadan önce hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Hangi kanun ve maddeye göre işlem yapacağız? Satışının yapılması için meclis encümene yetki vermeli midir, yoksa encümen kararı...

Kalkınma Ajansı Hk.

Belediyemiz Doğu Marmara Kalkınma Ajansı üyesi belediyeler arasındadır. Ajans üyeliği iptali için nasıl bir yol izlenmelidir?

“CE” İşareti Yönetmeliği (Karar Sayısı: 4021)

Bu Yönetmelik; ürüne “CE” işaretinin konulmasına ve bu işaretin kullanılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla çıkarılmış olup, ilgili teknik düzenlemesinde ürüne “CE” işaretinin konulmasının öngörüldüğü ürünleri kapsar.

Afetlerde ve Acil Durumlarda Sağlık Hizmetleri Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; afet ve acil durumlar ile insani yardım faaliyetleri kapsamında sunulan sağlık hizmetlerinin yurt içi ve yurt dışında kaliteli, etkin ve verimli olarak yürütülmesini planlamak ve sağlamak amacıyla zarar azaltma, hazırlık, erken uyarı,...

Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Belediyelerin Uyacakları Bazı Hususlar

Bu genelge, belediyelerin elektronik ortamda sunduğu hizmetlerinden bir kısmı için uygulanan hızlı sorgulamalarda, tek bir bilgi veya sadece kişi isimleri girilmek suretiyle detaylı tüm bilgilere ulaşılabildiği yönündeki bilgiler üzerine alınarak önl...

Hibe Araç Yabancı Menşe Sınırlaması Hk.

Yabancı menşe sınırlaması sadece binek ve station-wagon araçlarda söz konusu olup; hibe olarak yabancı binek otomobil belediye meclisince kabul edilebilir mi?

İkinci El Araç Alımı Hk.

Merhaba, Belediyemize bakım onarım ekibi için binek araç ihtiyacı duyulmaktadır, 25-30 bin liralık ihtiyacımzı giderecek araç almak istiyoruz, doğrudan temin yoluyla herhangi bir galeriden araç alabilir miyiz? Satış işlemleri için Encümen kararı yete...