MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Bu kategori mahalli idarelerin yürütecekleri iş ve işlemler ile onları ilgilendiren mevzuattan;

- Mahalli İdareler Temel Mevzuatı, 

- Kamu Görevlileri Mevzuatı,

- İş ve Sosyal Güvenlik Mevzuatı,

- İmar ve Kamulaştırma Mevzuatı,

- İhale Mevzuatı,

- Mali Mevzuat

kategorilerinde doğrudan yer alamayacak ilgili mevzuatın, yargı kararları, kurul kararları, görüş ve genelgeler ile soru ve cevapların yer aldığı kategoridir.

Şirket Adına Kesilen İdari Para Cezalarında Sorumluluk - İcra Yoluyla Taşınmaz Satışlarda Emlak Vergisi Mükellefiyeti

Sn Hocam, Soru 1: 2009 yılında bir firmaya 15.000.000,00tl idari para cezası kesilmiştir. Firma üzerinde herhangi bir taşınır yada taşınmaz mal bulunmamaktadır. 2009 yılındaki şirket ortakları 2 kişi olup bunlar baba ve oğuldur. Babası vefat etmesind...

İzinsiz Afiş Asma

  Öncelikle iyi çalışmalar dilerim. İzinsiz asılan afiş ve pankartlara yönelik yapılacak cezai iş ve işlemlere ilişkin tebligat şirketin merkezi olan adrese mi yapılmalıdır, yoksa pankart üzerinde bulunan şube adresine mi işlem yapılmalıdır? Sicil g...

Spor Anonim Şirketlerinin Esas Sözleşmesinin Asgari İçeriği, Ortaklık Yapısı, Pay Sahipliği, Sermayesi ve Organlarına İlişkin Usul ve Esaslar Tebliği

Bu Tebliğ; spor anonim şirketlerinin esas sözleşmesinin asgari içeriğine, ortaklık yapısına, pay sahipliğine, sermayesine ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemekt amacıyla çıkartılmış olup, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile spor federasyonları...

İdari Para Cezalarının Peşin Ödenmesinde İndirim Uygulaması

iyi çalışmalar... 05.07.2022 tarihinde Resmi Gazetenin 1/7/20227417/46 sayılı kararında ''MADDE 46- 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin (6) numaralı fıkrasının ikinci ve üçüncü cümleleri aşağıdaki şekilde değiştiri...

Spor Kulüpleri ve Spor Anonim Şirketleri Tescil Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; spor kulüplerinin kuruluşu, organları; spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tescili, tescilin şartları, tescil için gerekli belgeler, spor kulübü tüzüğü ile spor anonim şirketlerinin esas söz...

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030)

Türkiye Afet Risk Azaltma Planı (2022-2030)

İstanbul İli, Beykoz İlçesi Sınırları İçerisinde Bulunan Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanının Koruma Statüsünün Yeniden Değerlendirilmesi Sonucunda, Gösterilen Alanların Kesin Korunacak Hassas Alan Olarak Tescil ve İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5790)

Bu Karar; İstanbul İli, Beykoz İlçesi sınırları içerisinde bulunan Beykoz Batı Kesimi-Anadolu Feneri Mahallesi Doğal Sit Alanının koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucunda, ekli kroki ve listede sınır ve koordinatları gösterilen alanların...

Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; binalar ve yerleşmelerin doğal kaynakları ve enerjiyi verimli kullanarak çevreye olan olumsuz etkilerini azaltmak için değerlendirme ve sertifikalandırma sistemlerinin oluşturulmasına; yeşil sertifika uzmanlarının, yeşil sertifika değe...

Hayvanat Bahçelerinin ve Doğal Yaşam Parklarının Kuruluşu ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; biyolojik çeşitliliğin korunması kapsamında, evcil ve yabani hayvanların doğal ortamındaki yaşam koşullarının azami düzeyde sağlanması için hayvanat bahçeleri ve doğal yaşam parklarının teknik, sağlık, refah ve hijyen şartları ile kuru...

İdari Para Cezalarında İndirim Uygulaması ve Gecikme Zammı

1-) idari para cezasında ve imar kanununa göre belediye encümeni tarafından kesilen cezalarda 30 gün içerisinde ödenmemesi halinde gecikme faizi uygulanır mı? 2-) idari para cezaları ve imar kanununa göre verilen para cezalarında 15 gün içerisinde ö...