MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Hibe Aracın Satışı Hk.

İyi günler, Belediye Başkanlığımıza Sağlık Bakanlığı tarafından 30/07/2019 tarihinde hibe edilen 2008 model, içi boş ambulans araç minibüse (çok amaçlı) dönüştürülerek kullanılmıştır. Aracın satılabilmesi, takasta kullanılabilmesi veya hurdaya ayrıla...

Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 77)

Bu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi; Ekonomi Koordinasyon Kurulu Hakkında temel usûl ve esaslarını belirlemek amacıyla yayımlanmıştır.

Sebze ve Meyvelerin Toptan ve Perakende Ticaretinde Uyulması Gereken Standartlar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ; 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca malların toptan ve perakende ticaretinde uyulması gereken standartlara ilişkin us...

Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; sürdürülebilir bir şekilde çevrenin korunması ve geliştirilmesi için; Çevresel açıdan belirli ölçütlere, temel şart ve özelliklere sahip ambalajların üretimine ve piyasaya arzına, ekonomik işletmelerin yükümlülük ve sorumluluklarına, A...

Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Faaliyet Gösteren Lisanslı Depolarda Muhafaza Edilmesi Halinde Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 4093)

Tarımsal ürünlerin 5300 sayılı tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanunu çerçevesinde faaliyet gösteren lisanslı depolarda muhafaza edilmesi halinde destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin karar (Karar Sayısı: 4093)

Araç Satışı Hk.

Hocam merhaba. 2016 yılında aldığımız ( 28.11.2016 Trafiğe Çıkış Tarihi ) hurda olmayan aracımızı satmak istiyoruz. 5 yıl dolmadığı için 2886 Sayılı Kanunu ile değer belirleyip satmamızın bir sakınca var mıdır? Satış yapabilirsek Makine mühendisinin...

Belediyeye Ait Binek Otomobilin Satışı Hk.

Merhaba. Başkanlık makam aracı olarak kullanılan 9 yaşındaki binek otomobil başka makam aracı alındığı için Taşıt Kanunu 13. maddesi gereğince tahsis edildiği hizmet konusunun kalmamış olması nedeniyle satılabilir mi? Bu kanun maddesi gereği aracın D...

Faaliyetten Men Cezasının Yanında Para Cezası Uygulanması

Bu Görüş; faaliyetten men cezasının yanında para cezasının uygulanıp uygulanamayacağı hususuna ilişkindir.

Şirket İşçileri Arasından Zabıta Hizmetlerinde Görevlendirme Hk.

İyi çalışmalar dilerim, belediye bünyesinde bulunan şirket içerisinde güvenlik görevlisi olarak görev yapan personelin (lise mezunu) zabıta görevlisi olarak zabıta hizmetlerine dahil edilmek üzere, zabıta müdürlüğüne görevlendirilebilir mi? Görevlend...

Pert Olan Aracın Satışı Hk.

İyi günler hocam, trafik kazası sonucu pert olan makam aracını satışa çıkarmadan önce hangi işlemleri yapmamız gerekiyor? Hangi kanun ve maddeye göre işlem yapacağız? Satışının yapılması için meclis encümene yetki vermeli midir, yoksa encümen kararı...