MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Sivil Savunma Kanunu

9/6/1958 tarih ve 7126 sayılı bu Kanun; düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi, hayati ehemmiyeti haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetl...

Orman Kanunu

31/8/1956 tarih ve 6831 sayılı bu Kanun; Orman sayılan yerler ile ilgili uygulanacak temel hükümleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Zeytinciliğin Islâhı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanun

9/7/1956 tarih ve 6777 sayılı bu Kanun; zeytinciliğin ıslâhı ve yabanilerinin aşıla ttırılması hakkındaki 3573 sayılı kanunun sakız ve nevileriyle harnupluk-lara da teşmiline dair esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Türk Veteriner Hekimleri Birliği İle Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanun

9/3/1954 tarih ve 6343 sayılı bu Kanun; veteriner hekimliği mesleğinin icrasına, türk veteriner hekimleri birliği ile odalarının teşekkül tarzına ve göreceği işlere dair usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Çavuş ve Uzman Çavuş Kanunu

3/3/1954 tarihli ve 6320 Kanun numaralı bu Kanun; Çavuş Ve Uzman Çavuş ile ilgili esas ve şartların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Öğle Dinlenmesi Kanunu

2/3/1954 tarih ve 6301 sayılı bu Kanun; İş Kanununa tabi bulunan iş yerlerinde çalışan işçiler hakkında öğle dinlenmelerini düzenlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Kimyagerlik ve Kimya Mühendisliği Hakkında Kanun

15/2/1954 tarih ve 6269 sayılı bu Kanun; Türkiye'de kimyager, kimya yüksek mühendisi ve kimya mühendisi unvanlarının kullanılması ve bu unvanların verdiği hak ve salahiyetleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun

18/12/1953 tarih ve 6197 sayılı bu Kanun; eczacılar ve eczaneler hakkında çalışma usul ve şartlarını belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.