MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Yürütülen Hizmetler Hakkında Kanun

18/12/1953 tarih ve 6200 sayılı bu Kanun; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce yürütülen hizmetler hakkında görev ve yetkilerini belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun

10/7/1953 tarih ve 6136 sayılı bu Kanun; ateşli silahlarla mermilerinin ve bıçaklarla salt saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış bulunan diğer aletlerin memlekete sokulması, yapılması, satılması, satınalınması, taşınması veya bu...

At Yarışları Hakkında Kanun

10/7/1953 tarih ve 6132 sayılı bu Kanun; Türkiye sınırları içerisinde at yarışları düzenlemeye, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen yarışlar üzerine yurt içinden ve yurt dışından müşterek bahis kabul edilmesinde usul ve şartları belirlemek amacıyl...

Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

5/12/1951 tarih ve 5846 sayılı bu Kanun; fikir ve sanat eserlerini meydana getiren eser sahipleri ile bu eserleri icra eden veya yorumlayan icracı sanatçıların, seslerin ilk tespitini yapan fonogram yapımcıları ile filmlerin ilk tespitini gerçekleşti...

Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun

25/7/1951 tarih ve 5816 sayılı bu Kanun; Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven, Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten veya bu suçları işlemeye başkalarını teş...

Pasaport Kanunu

15/7/1950 tarih ve 5682 sayılı bu Kanun; Türkiye’ye giriş çıkış ile ilgili usul ve şartların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Pasaport Kanununa Bir Madde Eklenilmesine Dair Olan 5654 Sayılı Kanunun Tatbik Şeklini Gösterir Yönetmelik

Bu Yönetmelik; Pasaport Kanununa bir madde eklenilmesine dair olan 5654 sayılı kanunun tatbik şeklini göstermesi amacıyla hazırlanmıştır.

Teşkilatlanma Ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

Teşkilatlanma Ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Müteallik Sözleşme

İl İdaresi Kanunu

10/6/1949 tarih ve 5442 sayılı bu Kanun ile; il ve ilçelerin kurulması, kaldırılması, adlarının, bağlılıklarının, merkez ve sınırlarının belirtilmesi ve değiştirilmesine ilişkin hususlar düzenlenmiştir.