MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine Devrine Dair Kanun

16/6/1939 tarih ve 3645 sayılı bu Kanun; İstanbul Elektrik, Tramvay ve Tünel İdareleri Teşkilât ve Tesisatının İstanbul Belediyesine devrine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Zeytinciliğin Islahı Ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun

26/1/1939 tarih ve 3573 sayılı bu Kanun; zeytinciliğin ıslahı ve yabanilerinin aşılattırılması hakkında usulleri belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Umumi Mülhak ve Hususi Bütçelerle İdare Edilen Daireler ve Belediyelerle Sermayesinin Tamamı Devlete veya Belediye veya Hususi İdarelere Aid Daire ve Müesseseler Arasındaki İhtilafların Tahkim Yol ile Halli Hakkında Kanun

29/6/1938 tarih ve 3533 sayılı bu Kanun; umumi, mülhak ve hususi bütçelerle idare edilen daireler ve belediyelerle sermayesinin tamamı Devlete veya belediye veya hususi idarelere aid olan daire ve müesseseler arasında çıkan ihtilaflardan adliye mahke...

Çeltik Ekimi Kanunu

11/6/1936 tarih ve 3039 sayılı bu Kanun; çeltik ekimi ile ilgili usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur

Kemal Öz Adlı Cümhur Reisimize Verilen Soy Adı Hakkında Kanun

24/11/1934 tarih ve 2587 sayılı bu Kanun; KEMAL öz adlı Cümhur Reisimize ATATÜRK soy adı verilmesinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Evlenme Muayenesi Hakkında Nizamname

Evlenecek çiftlerin muayenesine ilişkin hususları düzenlemektedir.

Ticarette Tağşişin Men'i ve İhracatın Murakabesi ve Korunması Hakkında Kanun

10/6/1930 tarih ve 1705 sayılı bu Kanun; ticarette tağşişin men'i ve ihracatın murakabesi ve korunması hakkında usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.