MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Trafikle İlgili Cezalar Hk.

Belediye zabıta müdürlüğü olarak, kişilerin araçla işledikleri suçlar; kaldırımda park, hatalı park, moloz dökme gibi, bu suçlar tespit edildiğinde zabıta olarak cezayı plaka bilgilerini tespit edip kişinin adına ceza olarak yapmamız mı gerekir?

Belediye Araçlarının Satışı Hk.

Öncelikle saygılarımı sunuyorum. Kurumumuza ait iş makinası ve binek araçların bir kısmının satışını yapmak istiyoruz. 5393 sayılı Belediye Kanununun meclis görevlerinin arasında araç satışları ile ilgili bir açıklık bulunmamaktadır. Araçları satışın...

Yerel Yönetimlerde Çevre Politikaları ve Katı Atık Yönetimi

Artan nüfus, sanayileşme ve gelişen teknoloji ile birlikte üretim ve tüketim ihtiyacının artmasına bağlı olarak oluşturulan atık miktarı da artmaktadır. Atık yönetimi adına uygulanan çevre politikalarının en önemlilerinden biri olan geri dönüşüm işl...

İdari Yaptırım Tutanağı Hk.

Zabıta müdürlüğü tarafından bir işletmeye kaldırım işgalinden dolayı yapılan idari yaptırım tutanağı düzenlenmiş, üst yazı ile başkanlığa bildirilip başkanlık imzalamazsa hazırda tutulan idari yaptırım tutanağının durumu ne olmalı?

2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/2)

Bu Tebliğ; 2872 sayılı Çevre Kanunu uyarınca verilecek idari para cezalarına ilişkindir.

Zabıta Tembihnamesi Hk.

Hocam iyi çalışmalar, 1-Belediyemiz meclisince zabıta tembihnamesi görüşülecektir. Tembihname de zabıtaların vermekte yetkili olduğu cezaların alt ve üst limitleri aralığı göz önünde bulundurularak cezanın niteliğine göre tutarlar belirlenerek karara...

Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelik

Bu Yönetmelik; karayolunda seyreden motorlu ve motorsuz araçların teknik muayenelerini daha etkin ve sağlıklı bir şekilde yapmak, bu suretle araçlar bakımından karayolu trafik güvenliğini sağlamak amacıyla çıkarılmış olup, 13/10/1983 tarihli ve 2918...

Belediye İşlemlerinin Dijitalleşmesi ve E-Denetim

Bu çalışmada dijital uygulamaların yerel yönetimlere etkisi anlatılarak, EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) ve Resmi Yazışma Kuralları, e-belediye kavramı, İçişleri Bakanlığı e-belediye bilgi sistemi uygulaması ve yerel yönetimlerde e-belediye u...

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu Maddesine Göre 2021 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (Sıra Numarası: 2021/1)

Bu Tebliğ; 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanununun 10 uncu maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 2020 yılı yeniden değerleme oranı olan %9,11 (dokuz virgül on bir) oranında artırılarak aşağıdaki tabloda yer aldığı gib...

2021 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

Bu Tebliğ; özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücret sözleşmesi yapılmamış olan veya ücret miktarı konusunda arabulucu ile taraflar arasında ihtilaf bulunan duru...