MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Hizmet Aracı Alımı Hk.

belediyemiz kırsal hızmetlerde kullanmak üzere arazi binek araç alınması gereklidir. hyundai tucson alabilirmiyiz. yerli araç statüsünde binek araç veya arazi binek araç hangi modeller alabiliriz. taşıt cetvelinde 2020 binek için 2. sıradaki limit ve...

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Genel Müdürlük merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak Genel Müdürlük birimlerini, kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı pa...

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritalarıyla İlişkin Usul ve Esaslar

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7252)

Bu kanun; Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkindir.

Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; kıyı ve geçiş suları da dahil olmak üzere bütün yerüstü su kütlelerinin iyi duruma ulaşabilmesi için sağlanması gereken çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, açık deniz haricindeki...

Sıfır Atık Projesinde Vatandaşların Ödüllendirilmesi Hk.

Merhaba hocam, belediyemiz olarak sıfır atık projesi kapsamında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, çevremizi temiz tutmak ve her çöp çöp değildir faaliyeti yaymak amacıyla kart çıkartıp, her atık türüne göre de puanlama yapıp vatandaşlara dağıttığımız...

Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve...

İdari Para Cezalarının Kesinleşmesi ve Ödeme Vadesi Hk.

Sayın Hocam; Belediye Encümenince alınmış 3194 sayılı Kanunun 32 ve 42. maddeleri gereği kaçak yapıdan dolayı imar para cezası kesilmiş encümen kararı ilgili kişiye tebliği tarihi itibariyle 15 gün mü/30 gün mü gelirler şefliğince vade günü ve indiri...

Katı Atık Bertaraf Ücretinin Hatalı Hesaplanması

Bu Karar; katı atık bertaraf ücretinin, katı atık bertaraf işine ait şartname ve sözleşmede %50’sinin idare tarafından ödeneceği belirtilen katı atık bertaraf ücretinin hatalı hesaplanması sonucu oluşan kamu zararının belirlenmesine ilişkindir.

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2603)

Bu karar; "Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketinin Kuruluşuna İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar ile Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayii Anonim Şirketi Ana Statüsünün Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar"ın yürürlüğe...