MAHALLİ İDARELERİ İLGİLENDİREN DİĞER MEVZUAT

  • Sıralama

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Gider Avansı Tarifesi

Bu Tebliğ, 12/1/2011 tarihli ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu gereğince dava açılırken mahkeme veznesine yatırılacak olan gider avansının miktarı ile avansın ödenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Belediyelerin Araç Hibesi ve Vergi İndirimi Hk.

İyi günler hocam. Belediyemiz hangi şartlarda hibe kabul edebilir ? Hertürlü hibe kabul edebilir mi ? Belediyemize hibede bulunan özel firmalar yapmış olduğu hibeyi vergi indirimde kullanabilir mi? İkinci el araç hibe edildiğinde bunu vergi indirimin...

Turizm İşletmesi Belgeli Konaklama Tesislerine Bisiklet Dostu Konaklama Belgesi Verilmesine Dair Tebliğ

Bu Tebliğ; sürdürülebilir turizm kapsamında, alternatif turizm türlerinin geliştirilmesi amacıyla bisiklet turizminin teşvik edilmesi ve özendirilmesi için bisiklet dostu konaklama tesisi belgesi verilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıy...

Hizmet Aracı Alımı Hk.

belediyemiz kırsal hızmetlerde kullanmak üzere arazi binek araç alınması gereklidir. hyundai tucson alabilirmiyiz. yerli araç statüsünde binek araç veya arazi binek araç hangi modeller alabiliriz. taşıt cetvelinde 2020 binek için 2. sıradaki limit ve...

Veri Paylaşımı Kurulu Yönetmeliği

Bu Yönetmelik; Genel Müdürlük merkezi veri tabanında tutulan kayıtlardan yararlanacak Genel Müdürlük birimlerini, kurumları, kamu hizmeti sunan tüzel kişilikleri ve adrese dayalı kamu hizmeti sunan kuruluşları tespit etmek, çevrimiçi ve çevrimdışı pa...

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritaları ile İlgili 2020/10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

Heyelan, Kaya Düşmesi ve Çığ Afetleri Duyarlılık Haritalarıyla İlişkin Usul ve Esaslar

Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (7252)

Bu kanun; Dijital Mecralar Komisyonu Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkindir.

Yerüstü Su Kütleleri İçin Çevresel Hedeflerin Belirlenmesine İlişkin Tebliğ

Bu Tebliğ; kıyı ve geçiş suları da dahil olmak üzere bütün yerüstü su kütlelerinin iyi duruma ulaşabilmesi için sağlanması gereken çevresel hedeflerin belirlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla çıkarılmış olup, açık deniz haricindeki...

Sıfır Atık Projesinde Vatandaşların Ödüllendirilmesi Hk.

Merhaba hocam, belediyemiz olarak sıfır atık projesi kapsamında vatandaşlarımızı bilinçlendirmek, çevremizi temiz tutmak ve her çöp çöp değildir faaliyeti yaymak amacıyla kart çıkartıp, her atık türüne göre de puanlama yapıp vatandaşlara dağıttığımız...

Kimlik Paylaşımı Sistemi Üzerinden Alınan Bilgiler Karşılığında Katılma Payı Ödenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Bu Tebliğ, 16/11/2006 tarihli ve 2006/11249 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kimlik Paylaşımı Sistemi Yönetmeliği çerçevesinde, Kimlik Paylaşımı Sisteminden paylaşılan verilerin genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri ile köy ve...