Makaleler

  • Sıralama

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulması ve Komisyonun İşleyişi

Bu yazıda, Ocak ayı içerisinde kurulacak olan denetim komisyonlarının kurulması, çalışma şekli ve raporlarının sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Altyapı Kazı İzin Harcının Büyükşehir İlçe Belediyelerince Alınması ve Getirilen Düzenlemelerin Yeterliği Sorunu

15/2/2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Altyapı kazı izni harcı başlıklı mükerrer 79. maddesi ile daha önce belediye sınırları içinde meclis tarifesiy...

Büyükşehir Belediyelerinin İlçelere Hizmet Devrindeki Bütçe Sorunu Çözülmelidir

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ile büyükşehir belediyeleri ile büyükşehir ilçe belediyelerinin görevleri sayılmış ve bir kısım görevlerin ilçe belediyelerine devredilebileceği hükme bağlanmıştır.

Meclis Gündemindeki Konuların Komisyona Havalesi ve Görüşülmesinde Yapılan Usul Hatası

Bu yazı, belediye meclislerinin gündeminde bulunan bazı konuların ihtisas komisyonlarına havalesi ve komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste karara bağlanmasına ilişkin yapılan hatalara ilişkin olarak kaleme alınmıştır.

Meclis Toplantılarının Ara Vermeden Yürütülmesi ve Hatalı Bir Uygulama

Bu yazı, belediye meclislerinin ara vermeden toplantılarını tamamlaması gerektiği hususunu ve bu konuda belediyelerce yapılan usul hatalarını içeren bir çalışmadır.

Köylerin Belediye Sınırları İçerisine Alınması

2016 yılı içerisinde mücavir alanımıza dahil ettiğimiz yetkimiz dahilinde bir köyümüz var. Bu alanı mahalle statüsüne nasıl çevirebiliriz? Yine Belediye olarak düşündüğümüz iki köyümüz daha var. Burayı mücavir alana dahil etmeden direkt mahalle yapab...

Belediye İş ve İşlemleri, 5393 Sayılı Kanunun 75 inci Maddesi Kapsamında İncelettirilebilir Mi?

Bu yazı, belediye iş ve işlemlerinin neden 5393 sayılı Kanun çerçevesinde ortak hizmet projesi şeklinde incelettirilemeyeceğine ilişkindir.

Topal Ördek Meselesi

Bu yazı Gazi SERT'in, son günlerde kamuoyu gündemine oturan Topal Ördek kavramı üzerindeki değerlendirmelerini içerir.

Belediye Meclisinde Hukuka Aykırı Gündem Önerileri

Belediye meclis toplantılarında meclis üyelerinin ek gündem maddesi önerilerinin, meclis başkanı olan belediye başkanı tarafından hukuka aykırı görülmesi halinde nasıl hareket edeceği son günlerin tartışmalarından olup, bu yazı bu konunun değerlendir...