Makaleler

  • Sıralama

Belediye Şirketlerinin Yönetiminde Yer Alabilecek Kişiler ve Bu Kişilerin Alabilecekleri Huzur Hakkı

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Mehmet KOYUNCU tarafından kaleme alınan bu makalede; Limited veya Anonim şirket olarak kurulan belediye şirketleri, yönetim kurulunun oluşumunda türüne göre, huzur hakkı alıp alınamayacağı konusu ise yönetim kurulunda gö...

Mal veya Hizmet Alımları ile Yapım İşlerinin 5393 sayılı Kanunun 75/c Maddesi Kapsamında Yürütülemeyeceği

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN tarafından kalem alınan yazı, belediyelerin mal veya hizmet alımları ile yapım işlerini 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “ortak hizmet projeleri”...

Ertelenen Meclis Toplantılarında Seçilen Encümen Üyelerinin Görev Süresi

Bu makale ile üst yönetici kadrolarından alınarak başka görevlere verilen memurlarla ilgili atama işlemlerine, Yüksek Yargının bakışı değerlendirmeye tabi tutulmuştur.

Belediye Bütçesinden Yapılacak Harcamaların Hukuki Olması Yeterli Mi?

Bu makalede, ilgili diğer mevzuat hükümlerine ve Sayıştay içtihatlarına uygun olmakla birlikte “Etik Davranış İlkelerine” aykırı bulunan, Beldede yapılan düğün ve sünnet törenlerinde belediye başkanının altın takması konusu değerlendirilmiştir.

Belediye Şirketleri ve Bu Şirketler İçin Önem Arz Eden Hususlar

Bu yazıda, belediye şirketlerinin tabi olduğu kamu ve özel hukuk düzenlemeleri çerçevesinde bazı önemli yükümlülükleri hakkında değerlendirme ve önerilerde bulunulmuştur.

Belediye Meclisinin Borçlanmaya İlişkin Görev, Yetki ve Sorumluluğu

Av. Gazi SERT tarafından kaleme alınan bu makalede, son zamanlarda sıkça gündeme gelen ve kamuoyuna da yansıyan belediye meclisinin borçlanmaya ilişkin yetki ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur.

Belediyenin Tarafı Olduğu Özel Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk

Bu makale, alternatif uyuşmazlık çözüm yolları arasında yer alan “Arabuluculuk,” müessesesinin belediyelerde uygulanması ile ilgili bir değerlendirmeyi içermektedir.

Belediye Meclisi Video Konferans Yoluyla Toplanabilir Mi?

Bu yazı, belediye meclislerinin video konferans şeklinde yapılıp yapılamayacağın konusunda yaratılan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

COVID-19 Döneminde Belediyelerde Bütçe Yönetimi ve Öneriler

Bu makale, Covid-19 süresinde belediyelerin karşılaştıkları mali sıkıntılar ve bu sıkıntıların aşılmasına ilişkin önerileri içermektedir.

Belediye Meclisleri 3 Ay Erteleniyor. Seçilmiş Encümen Üyelerinin Durumu Ne Olacak?

MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ'in, meclislerin ertelenmesi sonucu yapılamayan encümen seçimlerinin doğal sonucu olarak encümenlerin kimlerle toplanacağına ilişkin değerlendirmesi.