Makaleler

  • Sıralama

Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN tarafından kaleme alınan bu makalede, “belediye mülkiyetindeki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale suretiyle kiralanması yerine ecrimisil karşılığında kullandırılması” kon...

Belediye Meclisinde Bütçenin Reddedilmesi ve Olası Sonuçları

Bu makalede, belediye meclisinin belediye bütçesini kabul etmemesi, reddetmesi ve bunun muhtemel sonuçlarına yer verilmiştir. ***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE YAZIYI OKUYABİLİRSİNİZ***

Sokak Hayvanları Sorunu

Av. Gazi SERT tarafından kaleme alınan bu yazıda, sokak hayvanları meselesinin çözümüne yönelik olarak mevcut yasal düzenlemeler ile bu düzenlemeler kapsamında kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yüklenilen görev ve sorumluluklar...

Belediye Başkan Yardımcılarının Mali ve Sosyal Hakları

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, belediyelerde Devlet memuru statüsünde kadrolu olarak vebelediye meclisi üyeleri arasından görevlendirme usulüyle yer alan belediye başkanı yardımcılarının mali ve s...

Belediye Başkanlarının Emeklilik ve Özlük Hakları Gözden Geçirilmelidir!

“Kamu Çalışanlarının Mali Hak, Sosyal Güvence Talepleri ve Belediyeler” başlığı altında başladığımız yazı dizimizin üçüncüsünü gecikmeli de olsa bugün sizlerle paylaşıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesinin Belediyeler Açısından İzaha Muhtaç Kısımları

Bu makalede, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan Tasarruf Tedbirlerinin izaha muhtaç bulunduğuna inanılan kısımları ile genelgedeki diğer hususlara değinilmiştir.

Belediyelerde Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci ve Uyulması Gereken Kurallar

Bu makalede, belediyelerce hazırlanan faaliyet raporlarının hazırlanma süreci, hazırlanma şekli ve muhteviyatı ile sonuçları üzerinde durulmuştur. ///***---***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE YAZ...

Belediyelerin Görev ve Hizmet Alanı Dışında Şirket Kurmaları, Kurulan Şirketlere Ortak Olmaları

Belediyeler bazı faaliyetlerini şirket kurmak ya da kurulmuş şirketlere ortak olmak suretiyle yerine getirmeyi tercih etmektedirler. Belediyeler şirket kurarken ya da kurulmuş şirketlere ortak olurken kendilerine görev olarak verilen bazı faaliyetler...

Belediyelerde Borçlanma Sınırının Aşılması ve Hukuki Sonuçları

Belediyelerin zaman zaman borçlanma yoluna gittikleri, borçlanma işlemi gerçekleştirirken bazı sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Makalede belediyelerin borçlanmada izlemeleri gereken süreçlerin ve borçlanmada uymaları gereken kural ve şartların nel...

Belediye Başkanlarının Sigortalılığı

Bu çalışmada, 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan belediye başkanlarının sigortalılığı ile emekli/yaşlılık aylığı almakta iken seçilen belediye başkanlarının sigortalılığı incelenmiştir. (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLME...