Makaleler

  • Sıralama

Belediye Başkan Yardımcılarının Mali ve Sosyal Hakları

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, belediyelerde Devlet memuru statüsünde kadrolu olarak vebelediye meclisi üyeleri arasından görevlendirme usulüyle yer alan belediye başkanı yardımcılarının mali ve s...

Belediye Başkanlarının Emeklilik ve Özlük Hakları Gözden Geçirilmelidir!

“Kamu Çalışanlarının Mali Hak, Sosyal Güvence Talepleri ve Belediyeler” başlığı altında başladığımız yazı dizimizin üçüncüsünü gecikmeli de olsa bugün sizlerle paylaşıyorum.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesinin Belediyeler Açısından İzaha Muhtaç Kısımları

Bu makalede, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan Tasarruf Tedbirlerinin izaha muhtaç bulunduğuna inanılan kısımları ile genelgedeki diğer hususlara değinilmiştir.

Belediyelerde Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci ve Uyulması Gereken Kurallar

Bu makalede, belediyelerce hazırlanan faaliyet raporlarının hazırlanma süreci, hazırlanma şekli ve muhteviyatı ile sonuçları üzerinde durulmuştur.

Belediyelerin Görev ve Hizmet Alanı Dışında Şirket Kurmaları, Kurulan Şirketlere Ortak Olmaları

Belediyeler bazı faaliyetlerini şirket kurmak ya da kurulmuş şirketlere ortak olmak suretiyle yerine getirmeyi tercih etmektedirler. Belediyeler şirket kurarken ya da kurulmuş şirketlere ortak olurken kendilerine görev olarak verilen bazı faaliyetler...

Belediyelerde Borçlanma Sınırının Aşılması ve Hukuki Sonuçları

Belediyelerin zaman zaman borçlanma yoluna gittikleri, borçlanma işlemi gerçekleştirirken bazı sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Makalede belediyelerin borçlanmada izlemeleri gereken süreçlerin ve borçlanmada uymaları gereken kural ve şartların nel...

Belediye Başkanlarının Sigortalılığı

Bu çalışmada, 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan belediye başkanlarının sigortalılığı ile emekli/yaşlılık aylığı almakta iken seçilen belediye başkanlarının sigortalılığı incelenmiştir. (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLME...

Belediye Şirketlerinin Borçlanması

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Mehmet Koyuncu tarafından kaleme alınan bu yazıda, belediye şirketlerinin yapacağı iç borçlanmaların usul ve esasları üzerinde durulmuştur. (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPA...

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatları İle İlgili Güncel Düzenlemeler

İşyeri açılması ve çalıştırılması ülkemizde yetkili idarelerin iznine tabi kılınmıştır. İşyeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmadan işyeri açılması mümkün değildir. Ülkemizde işyerlerinin nasıl açılacağı, açılacak işyerlerinin sınıfları ve sınıflar iti...

Elektrikli Skuter Yönetmeliği ve Belediyeleri İlgilendiren Hükümleri

Bu makalede, 14.04.2021 tarih ve 31454 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, Elektrikli Skuter Yönetmeliği hükümleri değerlendirilmiştir.