Makaleler

  • Sıralama

Meclis Gündemindeki Konuların Komisyona Havalesi ve Görüşülmesinde Yapılan Usul Hatası

Bu yazı, belediye meclislerinin gündeminde bulunan bazı konuların ihtisas komisyonlarına havalesi ve komisyonlarda görüşüldükten sonra mecliste karara bağlanmasına ilişkin yapılan hatalara ilişkin olarak kaleme alınmıştır.

Meclis Toplantılarının Ara Vermeden Yürütülmesi ve Hatalı Bir Uygulama

Bu yazı, belediye meclislerinin ara vermeden toplantılarını tamamlaması gerektiği hususunu ve bu konuda belediyelerce yapılan usul hatalarını içeren bir çalışmadır.

Köylerin Belediye Sınırları İçerisine Alınması

2016 yılı içerisinde mücavir alanımıza dahil ettiğimiz yetkimiz dahilinde bir köyümüz var. Bu alanı mahalle statüsüne nasıl çevirebiliriz? Yine Belediye olarak düşündüğümüz iki köyümüz daha var. Burayı mücavir alana dahil etmeden direkt mahalle yapab...

Belediye İş ve İşlemleri, 5393 Sayılı Kanunun 75 inci Maddesi Kapsamında İncelettirilebilir Mi?

Bu yazı, belediye iş ve işlemlerinin neden 5393 sayılı Kanun çerçevesinde ortak hizmet projesi şeklinde incelettirilemeyeceğine ilişkindir.

Topal Ördek Meselesi

Bu yazı Gazi SERT'in, son günlerde kamuoyu gündemine oturan Topal Ördek kavramı üzerindeki değerlendirmelerini içerir.

Belediye Meclisinde Hukuka Aykırı Gündem Önerileri

Belediye meclis toplantılarında meclis üyelerinin ek gündem maddesi önerilerinin, meclis başkanı olan belediye başkanı tarafından hukuka aykırı görülmesi halinde nasıl hareket edeceği son günlerin tartışmalarından olup, bu yazı bu konunun değerlendir...

Belediye Şirket Yönetimlerinin Görevlendirilmesi ve Değiştirilmesi

Bu yazı, belediye şirketlerinin organlarının ve bu organların oluşumu ile diğer kadrolarına görevlendirmelere ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Belediye Meclislerinin Toplanacağı İlk Günün Tespiti

Bu yazı; belediye meclislerinin, seçimlerden sonra ilk toplantısını hangi tarihte yapacağına ilişkin değerlendirmeyi içermektedir.

Asil ve Yedek Belediye Meclis Üyeliklerinin Belirlenmesi

Bu yazıda, belediye meclislerinin oluşumu hakkında bazı hususlara değinilmiş, asil ve yedek belediye meclis üyeliklerinin belirlenmesi hakkında bilgiler verilmiştir.

Mahalli İdare Seçimleri Sonrası Belediye Başkanlarının Öncelikli İş ve İşlemleri

Bu yazı, belediye seçimlerinin tamamlanmasıyla birlikte, mahalli idarelerin başkan ve meclis üyelerinin göreve başlaması ve göreve başlamalarını takiben yerine getirecekleri öncelikli görevlerin neler olduğunu ortaya koymak amacıyla kaleme alınmıştır...