Makaleler

  • Sıralama

Belediye Meclisleri 3 Ay Erteleniyor. Seçilmiş Encümen Üyelerinin Durumu Ne Olacak?

MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ'in, meclislerin ertelenmesi sonucu yapılamayan encümen seçimlerinin doğal sonucu olarak encümenlerin kimlerle toplanacağına ilişkin değerlendirmesi.

Belediye Meclislerinin Toplantıları Ertelendi. Peki Nasıl Uygulanacak?

COVID-19 kapsamında vatandaşlarımızın sağlık güvenliğinin korunması amacıyla; büyükşehir, il, ilçe, belde belediyeleri ve mahalli idare birlikleri meclisleri ile il genel meclislerinin çalışmalarına yönelik alınan tedbirlere ilişkin olarak Sayın Hali...

Coronavirüs Salgın Dolayısıyla Belediye Meclis Toplantılarının Durumu

Bu yazıda, covid-19 salgını nedeniyle belediye meclislerinin toplanıp toplanmaması ile ilgili değerlendirmeler yer almaktadır.

Salgın Nedeniyle Belediyelerin Kira ve Diğer Alacaklarını Erteleyip Erteleyemeyecekleri

Bu yazıda, COVİD-19 salgını nedeniyle belediyelerin kirada olan işyerlerinin kira alacaklarını almaktan imtina edip edemeyecekleri, erteleyip erteleyemeyecekleri ile diğer alacaklarına aynı uygulamaları yapıp yapamayacakları değerlendirilmektedir.

Belediyelerce Coronavirüs Salgınıyla Mücadelede Alınacak Tedbirler

Belediyelerce coronavirüs ile ilgili olarak alınabilecek tedbirler, bu yazının içeriğini oluşturmaktadır.

Belediye Üst Yöneticileri Özel Sektörden mi Gelecek?

Kamuoyuna yansıyan “5393 sayılı Belediye Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” taslağında, belediye ve bağlı kuruluşları üst yöneticileri için gerekli şartlar yeniden düzenlemeye tabi tutuluyor.

Belediye Meclisindeki Partilerin Üye Sayısının Değişmesi Halinde Denetim Komisyonu Seçimi Yenilenir mi?

Bu makale, belediye meclisindeki partilerin üye sayılarının değişmesinin denetim komisyonu seçimini gerektirip gerektirmeyeceğine ilişkin bir değerlendirmeyi içermektedir.

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Belediyelerde Denetim Komisyonu Kurulması ve Komisyonun İşleyişi

Bu yazıda, Ocak ayı içerisinde kurulacak olan denetim komisyonlarının kurulması, çalışma şekli ve raporlarının sonuçları üzerinde değerlendirmeler yapılmıştır.

Altyapı Kazı İzin Harcının Büyükşehir İlçe Belediyelerince Alınması ve Getirilen Düzenlemelerin Yeterliği Sorunu

15/2/2018 tarihinde kabul edilen 7099 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Altyapı kazı izni harcı başlıklı mükerrer 79. maddesi ile daha önce belediye sınırları içinde meclis tarifesiy...