Makaleler

  • Sıralama

Sınırsız Belediye Hizmetleri

Bu yazının konusunu, belediyelerin mahalli ve müşterek olmayan harcamalarının mevzuata, sayıştay kararlarına, hemşehri hukukuna olan etkisi oluşturmaktadır.

Belediye Başkanlarının Maaş Sistemi

Bu makalede; belediye başkanlarının ödenekleri, huzur hakları, ödeneklerinden yapılan kesintiler değerlendirilmiştir.

Belediye Sözleşmeli Personelinin Ücretlerinin En Az Hangi Miktarda Belirlenebileceği

Bu kısa değerlendirme, belediyelerde istihdam edilen sözleşmeli personel ücretlerinin en az hangi miktarda belirlenebileceğine ilişkindir.

Belediyeler Ayrık Nizam Müstakil Binalarda Olmayan Ekmek Fırınlarını Kiraya Verebilir Mi?

Bu makalede; belediyeye ait, 10/11/2014 tarihinden önce yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi özel yapı şekline uygun olarak düzenlenen ve bu haliyle tapu kütüğüne tescil edilen yapılarda açılmış fırınların yeniden aynı konuda faaliyet göstermek...

7261 Sayılı Torba Kanunun Belediyeleri İlgilendiren Hükümleri

Bu makalede, 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren, 7261 sayılı Türkiye Çevre Ajansının Kurulması İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un belediyeleri ilgilendiren hüküml...

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19/12/2020 tarihinde kabul edilen 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti...

Vale Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Esaslar

Bu makalede, 25 Aralık 2020 tarih ve 31345 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak 1/7/2021 tarihinde yürürlüğe girecek olan, “İşletmeler ve İşyerlerinin Araç Park Hizmetlerinin (vale) Yürütülmesine İlişkin Yönetmelik” hükümlerinin nasıl uygulanacağı aç...

Belediye İhtisas Komisyonlarının Toplanma Zamanı ve Yaşanan Sorunlar

İhtisas komisyonlarının çalışması ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’nde yer alan hükümlerdeki farklılık, diğer bir ifade ile Yönetmelikte yer alan ve Kanunda bulunmayan bir husus, uygulamada çoğu z...

Belediyelerde Hangi Unvanda Kim Sözleşmeli Olabilir?

Bu makalede, belediyeler, bağlı kuruluşları ve belediyelerin kurdukları mahalli idare birliklerinde istihdam edilecek sözleşmeli personelin, unvanlar itibariyle taşımaları gereken nitelikler üzerinde durulmuştur. Diğer bir ifade ile, kimlerin hangi u...

Belediye Şirketlerinin Yönetiminde Yer Alabilecek Kişiler ve Bu Kişilerin Alabilecekleri Huzur Hakkı

UYARI: Makale’nin tamamına, sitemize üye girişi yaptıktan sonra ulaşabilirsiniz. Siteye üye değilseniz, lütfen ÜYE OL butonuna tıklayarak üye olunuz. Üyelik esnasında, girilen bilgilerin şüpheli olması halinde, üyeliğiniz silinecektir.