Makaleler

  • Sıralama

Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statü Çalışmaları ve Bazı Öneriler

Sulama Birlikleri için yapılan Çerçeve Ana Statü çalışmalarına ışık tutmak amacıyla, yapılan bazı değerlendirmeleri içermektedir.

Sulama Birliklerinin Feshi Şart ve Usulleri İle Tasfiye Halinde Personelin Durumu

Sulama Birlikleri Kanunu ile sulama birliklerinin yapılarında önemli değişiklikler yapılmıştır. Söz konusu değişiklikler, 19.4.2018 tarih ve 7139 sayılı Kanun ile yapılmıştır. Bu değişikliklerle, sulama birlikleri çok farklı bir noktaya evrilmiş olup...

Sulama Birliklerine Başkan Görevlendirilmesi

Sulama Birlikleri Kanunu, 7139 sayılı Kanun ile değişikliğe uğradı ve Birlik Başkanları artık kamu personeli arasından Bakan tarafından görevlendirilecek.

Sulama Birliklerinde Yeni Bir Dönem Başlıyor... Personel Yine Mi Gözardı Edilecek?

Detaya ve diğer hususlara ilişkin değerlendirme ve düşüncelerimizi saklı tutarak, özellikle sulama birlikleri ile ilgili düzenlemeler TBMM Komisyonlarında görüşülürken, kendisini bu konunun tarafı olarak görüp çalışma ve kamuoyu oluşturma çabası içer...

DSİ’nin Sulama Birlikleri Çerçeve Ana Statüsü Değerlendirmesi Üzerine

Bu yazıda, sulama birlikleri adına SUBİRDER’in, Çerçeve Ana Statü ile ilgili olarak değiştirilmesini veya düzeltilmesini istedikleri bazı hususlarla ilgili talepleri incelenmektedir.