Makaleler

  • Sıralama

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Kamuoyunu İşgal Eden İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sorunları

Bu yazı, MİARGEM Başkanı Sayın Halil Memiş'in güncel personel istihdamı sorunları ve taleplerine ilişkin konulardaki değerlendirmelerini içermektedir.

Görevde Yükselmeye Tabi Olmayan Üst Kadrolardan Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolara Atanma

Bu yazıda, görevde yükselmeye tabi olmayan üst kadrolarda bulunanların, görevde yükselmeye tabi alt kadrolara atanmalarında; Sayıştay Daireleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün farklı bakış açılarını değerlendiril...

Nedir Bu “Tedvir” Takıntısı

Bu yazı, asilde aranan şartları taşımadığı halde, bir kadronun görevini yapmak üzere görevlendirilen kişilerin bu görevlendirme işleminin "vekalet" olarak mı, yoksa "tedvir" olarak mı adlandıracağına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Sosyal Denge Tazminatı Karşısında Belediyelerdeki Seçilmişlerin Durumu

Bu yazı, belediye başkanları ve meclisten görevlendirilecek meclis üyesi başkan yardımcılarının sosyal denge tazminatı alıp alamayacaklarına ilişkindir.

Belediyeler Açısından Personelin Kurumlar Arası Geçici Görevlendirilmesi

Bu yazıda, özellikle kamu kurumlarındaki her statüdeki personelin başka kurumlarda görevlendirilmesine ilişkin olarak, 657 sayılı Kanun ile 375 sayılı KHK'deki hükümler üzerinde durulmuştur.

Belediyelerde, Üst Düzey Yönetici Kadrolar, Atanma Şartları ve Usulü

Bu yazı, üst düzey belediye kadrolarına yapılacak atama usulünü ve bu kadrolara atanacaklarda aranacak şartlar üzerinde durulmuştur.

Belediyelerde Özel Kalem Müdürü Atamaları

Bu makale, belediyelerdeki özel kalem müdürü kadrolarının hukuki durumu, bu kadrolara atama yapılması ve diğer hususları içermektedir.

Belediye Başkanının Atama Yetkisi ve Atamaya İlişkin Esaslar

Bu yazıda, belediye başkanının atama yetkisi ile atamaya ilişkin bazı hususlara kısaca değinilmiş, detaylara yer verilmeden seçilen belediye başkanlarımız için bilgi notu niteliğinde olabilecek bilgiler verilmiştir.

Üst Öğrenim Bitirenlerin İntibakına İlişkin Bir Değerlendirme

Bu yazı, intibak ile ilgili olarak, bitirilen öğrenimin memurun bulunduğu hizmet sınıfı ile ilgili olmasının zorunlu olup olmadığı ile ilgilidir.