Makaleler

  • Sıralama

Belediye Başkan Yardımcılarının Mali ve Sosyal Hakları

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, belediyelerde Devlet memuru statüsünde kadrolu olarak vebelediye meclisi üyeleri arasından görevlendirme usulüyle yer alan belediye başkanı yardımcılarının mali ve s...

Kamu Çalışanlarının Mali Hak, Sosyal Güvence Talepleri ve Belediyeler

Bu yazı dizisinde, kamu çalışanlarının söz konusu beklentilerinin odak noktasını oluşturan konuların belediyelerimizdeki kamu görevlileri ve diğer çalışanları ilgilendiren hususlarını değerlendirmeye, kamu görevlilerinin ve çalışanlarının beklentiler...

Toplu Sözleşmede Mahalli İdareler Personelini İlgilendiren Hükümler

Bu makale, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin getirdiği yeni düzenlemeler ile 5. Dönem Sözleşme ile karşılaştırılmasından ibarettir.

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Yönetmeliği ile Belirlenen Hizmet Grupları Arasındaki Geçişleri

Bu makalede 2/7/2020 tarihinde yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 19. maddesindeki hizmet grupları arasındaki geçişler değerlendir...

Uzman Erbaş Görevinden Ayrılıp Devlet Memuru Olarak Atananların Aylık ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yeni Düzenleme Belediyelerde Memur Kadrolarına Atananları Etkiliyor Mu?

Bu yazıda; 05.03.2021 tarih VE 31414 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7281 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan değiş...

Memurlar (4-C’li Personel) İçin Malûliyet Aylığı

Bu makalede, 5510 sayılı Kanun’un 4-c maddesi kapsamında görev yapan kamu personeline (memurlara) malûliyet aylığı bağlanmasına ilişkin süreçler açıklanmıştır. (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE Y...

Mevcut Norm Kadro Sistemi, Belediyelerde Yapılanmaya Engel!

Uzun yıllara dayanan tecrübe ve güncel gözlemlerimize dayanarak keskin bir şekilde söyleyebiliriz ki, belediyelerimizin büyük bir kısmında, belki de tamamında idari yapılanma sıkıntısı mevcuttur (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK...

Belediye Başkanlarının Sigortalılığı

Bu çalışmada, 5434 sayılı Kanun ve 5510 sayılı Kanun kapsamında bulunan belediye başkanlarının sigortalılığı ile emekli/yaşlılık aylığı almakta iken seçilen belediye başkanlarının sigortalılığı incelenmiştir. (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLME...

Mahalli İdarelerde Sözleşmeli Peyzaj Mimarlarının Ücretleri Artırıldı

Bu yazı, Hazine ve Maliye Bakanlığı 3/3/2021 tarihinde Sözleşmeli Peyzaj Mimarlarının ücretlerinin artırılmasına yönelik olarak yayınladığı genelgeye ilişkindir.

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmelerinde Yer Alan Kanuna Aykırı Hükümler

Bu yazıda, Sosyal Denge Sözleşmelerinde Kanunen yapılan düzenlemeleri aşarak, bir nevi Toplu İş Sözleşmesi düzenliyormuşçasına, hatta idarenin Kanunlarla çizilen görev ve yetkilerine müdahale edercesine imzalanan sözleşme hükümleri konu edilmiştir.