Makaleler

  • Sıralama

Zabıta ve İtfaiye Müdürü kadrolarına Yapılacak Atamaların Görevde Yükselme Sisteminden İstisna Olup Olmadığı

Bu makale, Zabıta Müdürü ve İtfaiye Müdürü kadrolarının görevde yükselme sistemi dışında olduğu yönünde yaygın bir kanaat ve uygulama birliği karşısında, bu uygulama birliğinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun temel ilkeleri olan kariyer ve li...

İtfaiye ve Zabıta Alımlarında Önemli Değişiklikler Yapıldı

İtfaiye ve zabıta alımlarında, ilan süreleri, ilanın yapılacağı yerler ve başvuru şartlarına kadar bir dizi değişiklik yapıldı.

Esnek Çalışma Belediyelerde Nasıl Uygulanacak (COVID-19 İçin Yeni Önlem: Kamu Kurumlarında Esnek Çalışma)

Resmi Gazete’nin 22 Mart tarihli Mükerrer sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu kurumlarında esnek çalışma dönemine geçildi.

Geçici Süreli Görevlendirmede Ne Değişti?

Bu makalede, 3 Mayıs 2019 tarihli Resmi Gazete'de "Kurumlar Arası Geçici Görevlendirme Yönetmeliği"nde yapılan değişikliğin kimleri vbe hangi kurumları etkilediği üzerinde durulmuştur.

Sosyal Denge Sözleşmeniz Geçerli mi; Zorunlu Süreler, Ölçütler ve Eleştirisi

Bu makale, İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Nevzat Şahin tarafından, belediyelerde imzalanacak kamu görevlileri toplu sözleşmelerinin zamanları ve ödeme koşulları konularını içermektedir.

Belediyelerde Personel Alımında Uygulanan Personel Gider Oranları

Bu makale, belediyelerde personel alımlarında dikkate alınan personel gider oranlarında yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla kaleme alınmıştır.

Kamuoyunu İşgal Eden İstihdam ve Sosyal Güvenlik Sorunları

Bu yazı, MİARGEM Başkanı Sayın Halil Memiş'in güncel personel istihdamı sorunları ve taleplerine ilişkin konulardaki değerlendirmelerini içermektedir.

Görevde Yükselmeye Tabi Olmayan Üst Kadrolardan Görevde Yükselmeye Tabi Kadrolara Atanma

Bu yazıda, görevde yükselmeye tabi olmayan üst kadrolarda bulunanların, görevde yükselmeye tabi alt kadrolara atanmalarında; Sayıştay Daireleri ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün farklı bakış açılarını değerlendiril...

Nedir Bu “Tedvir” Takıntısı

Bu yazı, asilde aranan şartları taşımadığı halde, bir kadronun görevini yapmak üzere görevlendirilen kişilerin bu görevlendirme işleminin "vekalet" olarak mı, yoksa "tedvir" olarak mı adlandıracağına ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Sosyal Denge Tazminatı Karşısında Belediyelerdeki Seçilmişlerin Durumu

Bu yazı, belediye başkanları ve meclisten görevlendirilecek meclis üyesi başkan yardımcılarının sosyal denge tazminatı alıp alamayacaklarına ilişkindir.