Makaleler

  • Sıralama

Kamu Personel Yönetiminde Kurumsal Birliktelik Sorunu

Bu makalede, mülga Devlet Personel Başkanlığının görev ve yetkilerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde hangi kurum, kuruluş veya birimler tarafından yerine getirildiğine, üstlenildiğine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.

Mahalli İdarelerde Görev Yapan Sözleşmeli Personele Uygulanacak Gelir Vergisi İstisnası

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler kapsamında kamu görevlilerinin gelir vergisine tabi gelirle...

Nakdi Yemek Yardımının İzaha Muhtaç Yönlerine İlişkin Değerlendirme

MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan bu yazıda; nakdi yemek yardımından hukuki olarak ne anlaşılması gerektiği, izaha muhtaç ve çelişkili durumlar ortaya konmuş ve çözüm önerileri sıralanmıştır. *** /// YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ O...

657 Sayılı Kanuna Tabi Peyzaj Mimarlarının Maaşları ve Peyzaj Mimarları İle İç Mimarların Atanabilecekleri Kadrolar

Bu çalışma, sözleşmeli peyzaj mimarlarının ücret konusu daha net olmakla birlikte, 657 sayılı Kanuna tabi peyzaj mimarlarının maaşları ile peyzaj mimarlığı ile iç mimarlık bölümlerinden mezun olanların atanabilecekleri kadrolar hakkında halen tereddü...

Yeni Devlet Memuru, 1 Dereceli Memur Kadrosuna Atanabilir mi?

Bu makalede; “Kazanılmış hak aylık derecesi örneğin 9/2 olan bir Devlet memurunun; 657 sayılı Kanunun 68/B maddesi hükmü doğrultusunda, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavına tabi olmayan 1. dereceden bir kadroya, bazı şartları taşıması kay...

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmelerinde Hukuka Aykırı Uygulamalar

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN tarafından kaleme alınan bu yazıda, sosyal denge sözleşmeleri imzalanırken, en sık yapılan hatalar değerlendirmeye konu edilmiştir. ***---***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCR...

Belediyelere Personel Alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Süreci

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Samet ÇELİK tarafından kaleme alınan bu yazıda “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” konusu ile ilgili mevzuatımızda yaşanan değişimler Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda incelenecek, konu ile ilgili kavram...

Zabıta ve İtfaiye Kadrolarından Diğer Kadrolara Atanma

Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan bu değerlendirmede, zabıta veya itfaiye müdürü kadrolarına atanmak için gerekli şartlar ile zabıta veya itfaiye müdürü kadrosundan diğer müdür kadrolarına naklen atanma şartları, zabıta veya itfaiye müdürü kadrosu...

Belediye Başkan Yardımcılarının Mali ve Sosyal Hakları

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, belediyelerde Devlet memuru statüsünde kadrolu olarak vebelediye meclisi üyeleri arasından görevlendirme usulüyle yer alan belediye başkanı yardımcılarının mali ve s...

Kamu Çalışanlarının Mali Hak, Sosyal Güvence Talepleri ve Belediyeler

Bu yazı dizisinde, kamu çalışanlarının söz konusu beklentilerinin odak noktasını oluşturan konuların belediyelerimizdeki kamu görevlileri ve diğer çalışanları ilgilendiren hususlarını değerlendirmeye, kamu görevlilerinin ve çalışanlarının beklentiler...