Makaleler

  • Sıralama

Elektronik İhale Yönetmeliğinde Yapılan Son Değişiklik ve “E-İhale” Zorunluluğu

Bu makalede, elektronik ihale uygulamasının tanım ve amacı ile tarihsel süreci ele alınarak elektronik ihale uygulamasında yapılan son değişikliklerin ne gibi yenilikler getirdiği değerlendirilmiştir.

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilmesi

Makalemizde kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesi konusu yapılan son düzenlemeler çerçevesinde (4734 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı madde ve 13.05.2022 tarih ve 5546 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı) ele alınacak, son düzenlemelerin neler geti...

Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilmesine İlişkin Kamu İhale Kurulunca Yayınlanan Düzenleyici Kararın Kısa Değerlendirmesi

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Şükrü ACIELMA tarafından yapılan bu değerlendirmede,kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesi konusunda Kamu İhale Kurulunca yayınlanan 24.03.2022 tarih ve DK.D-94 numaralı düzenleyici kararı kısaca değerlendirilmiş...

Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerde Ek Fiyat Farkı Verilmesi

Bu makalede, kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesinin koşullarının neler olduğu ve hangi hallerde ek fiyat farkı verilebileceği, ek fiyat farkı verilmesinin zorunlu mu yoksa idarenin takdirinde mi olduğu gibi sorulara kamu ihale mevzuatında yapı...

İdarelerin Pazarlık Usulü İhalelere Bakış Açısı

Bu makale, Ekonomist Nur ÜNAL ÖZAYDIN tarafından kaleme alınmış olup, Kamu İhale Kanunu’nun amacına uygun bir şekilde şeffaf ve rekabete açık bir kamu alımı süreci yönetebilmek için pazarlık usulü ihaleler en az tercih edilen usul olması gerektiğini...

Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN tarafından kaleme alınan bu makalede, “belediye mülkiyetindeki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale suretiyle kiralanması yerine ecrimisil karşılığında kullandırılması” kon...

Bütçe İçi İşletmelerde İhale Kanunu İstisnası

Bu makalede, belediye bütçe içi işletmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendinde yer alan istisnadan nasıl yararlanabileceği açıklanmıştır.

Belediye Taşınmazlarının Pazarlık Usulüyle (51/g) Kiraya Verilmesi

Bu makalede, belediye taşınmazlarının 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 51’inci maddesinin (g) bendi kapsamında pazarlık usulü ile kiraya verilip verilemeyeceği konusu değerlendirilmiştir (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN...

Belediyelere Ait Taşınmazların Taksitle Satış İşlemleri

Bu makalede, belediyelere ait taşınmazların taksitle satışına ilişkin usul ve esaslar; belediyelerin maliki olduğu taşınmazların taksitli satışı ve belediyeler tarafından üretilen arsa, konut ve işyerlerinin taksitli satışı konusu değerlendirilmiştir...

Kamu Alımlarında Doğrudan Temin Uygulamasındaki Kısıt ve Sınırlar

Bu değerlendirmede kamu satın alımlarında çok sık karşılaşılan doğrudan temin alımlarında uyulması gereken kısıtlara ve bütçesel sınırlar açıklanmaya çalışılmıştır. (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR...