Makaleler

  • Sıralama

Mahalli İdarelerde Görev Yapan Sözleşmeli Personele Uygulanacak Gelir Vergisi İstisnası

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler kapsamında kamu görevlilerinin gelir vergisine tabi gelirle...

Organize Sanayi Bölgelerinde Belediyelerin İlan ve Reklam Vergisi Tahsil Yetkisi

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü H. Eren HERSAN tarafından kaleme alınan bu makalede, organize sanayi bölgelerinde belediyelerin ilan ve reklam vergisi tahsil etme yetkisi bulunup bulunmadığı konusu kurum görüşleri ve yargı kararı çerçevesinde değerl...

Belediye Meclisinde Bütçenin Reddedilmesi ve Olası Sonuçları

Bu makalede, belediye meclisinin belediye bütçesini kabul etmemesi, reddetmesi ve bunun muhtemel sonuçlarına yer verilmiştir. ***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE YAZIYI OKUYABİLİRSİNİZ***

Belediyelerde Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci ve Uyulması Gereken Kurallar

Bu makalede, belediyelerce hazırlanan faaliyet raporlarının hazırlanma süreci, hazırlanma şekli ve muhteviyatı ile sonuçları üzerinde durulmuştur. ///***---***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE YAZ...

Belediyelerde Borçlanma Sınırının Aşılması ve Hukuki Sonuçları

Belediyelerin zaman zaman borçlanma yoluna gittikleri, borçlanma işlemi gerçekleştirirken bazı sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Makalede belediyelerin borçlanmada izlemeleri gereken süreçlerin ve borçlanmada uymaları gereken kural ve şartların nel...

Belediyelerce Dernek ve Vakıflara Ait Bakım ve Onarım İşlerinin Yapılması ile Ayni Yardımda Bulunulması

Bu değerlendirme, Belediye Kanununun 75 inci maddesinde yer alan derneklerle ilgili düzenlemenin uygulanmasında en çok karşılaşılan sorunlardan biri olan belediyelerce ortak hizmet projesi kapsamında olmayan derneklere bakım onarım hizmeti sağlandığı...

Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Güncel Değişiklikler

Belediyelerce katılma paylarının tahakkuk ve tahsilat uygulama esasları 21.08.1981 tarih ve 17435 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanm...

Belediye Bütçe İçi İşletmelerinin Kuruluşu ve Belediye Bütçe İçi İşletmelerinde KDV Uygulaması

Bu Makalede belediye bütçe içi işletmelerinin hangi hizmetleri yürütmek için kurulabileceği, bütçe içi işletme kuruluş işlemlerinin neler olduğu, günümüzde kurulmuş bütçe içi işletme örnekleri, bütçe içi işletmelerin 3065 sayılı Katma Değer Vergisi K...

Belediyelerin Vergi, Resmi, Harç ve Tarifesi Belirleme Yetkisi

Bu Makalede, belediye gelirlerinin neler olduğu, belediyelerin vergi, resim, harç ya da tarife belirleme yetkilerinin olup olmadığı, belirlenen tarifelerin yeniden değerlemeye tabi tutulup tutulamayacağı konularına 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanu...

2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun Mahalli İdareleri İlgilendiren Hükümleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nce 19/12/2020 tarihinde kabul edilen 7258 sayılı “2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu” 31 Aralık 2020 tarihli ve 31351 sayılı mükerrer Resmî Gazetede yayımlanmış olup, 01/01/2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girmişti...