MAKALELER (Tamamı)

  • Sıralama

Sitemizde yer alan tüm makaleler...

Kamu Çalışanlarının Mali Hak, Sosyal Güvence Talepleri ve Belediyeler

Bu yazı dizisinde, kamu çalışanlarının söz konusu beklentilerinin odak noktasını oluşturan konuların belediyelerimizdeki kamu görevlileri ve diğer çalışanları ilgilendiren hususlarını değerlendirmeye, kamu görevlilerinin ve çalışanlarının beklentiler...

Toplu Sözleşmede Mahalli İdareler Personelini İlgilendiren Hükümler

Bu makale, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan kamu personelinin mali ve sosyal haklarına ilişkin 6. Dönem Toplu Sözleşme'nin getirdiği yeni düzenlemeler ile 5. Dönem Sözleşme ile karşılaştırılmasından ibarettir.

Devlet Memurlarının Görevde Yükselme Yönetmeliği ile Belirlenen Hizmet Grupları Arasındaki Geçişleri

Bu makalede 2/7/2020 tarihinde yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin GörevdeYükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik’in 19. maddesindeki hizmet grupları arasındaki geçişler değerlendir...

Bütçe İçi İşletmelerde İhale Kanunu İstisnası

Bu makalede, belediye bütçe içi işletmelerinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3. maddesinin (g) bendinde yer alan istisnadan nasıl yararlanabileceği açıklanmıştır.

Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Genelgesinin Belediyeler Açısından İzaha Muhtaç Kısımları

Bu makalede, Cumhurbaşkanlığınca yayınlanan Tasarruf Tedbirlerinin izaha muhtaç bulunduğuna inanılan kısımları ile genelgedeki diğer hususlara değinilmiştir.

Belediyelerde Faaliyet Raporu Hazırlama Süreci ve Uyulması Gereken Kurallar

Bu makalede, belediyelerce hazırlanan faaliyet raporlarının hazırlanma süreci, hazırlanma şekli ve muhteviyatı ile sonuçları üzerinde durulmuştur.

Belediyelerin Görev ve Hizmet Alanı Dışında Şirket Kurmaları, Kurulan Şirketlere Ortak Olmaları

Belediyeler bazı faaliyetlerini şirket kurmak ya da kurulmuş şirketlere ortak olmak suretiyle yerine getirmeyi tercih etmektedirler. Belediyeler şirket kurarken ya da kurulmuş şirketlere ortak olurken kendilerine görev olarak verilen bazı faaliyetler...

Uzman Erbaş Görevinden Ayrılıp Devlet Memuru Olarak Atananların Aylık ve Emeklilik Haklarına İlişkin Yeni Düzenleme Belediyelerde Memur Kadrolarına Atananları Etkiliyor Mu?

Bu yazıda; 05.03.2021 tarih VE 31414 saylı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren ve 7281 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu’nda yapılan değiş...

Memurlar (4-C’li Personel) İçin Malûliyet Aylığı

Bu makalede, 5510 sayılı Kanun’un 4-c maddesi kapsamında görev yapan kamu personeline (memurlara) malûliyet aylığı bağlanmasına ilişkin süreçler açıklanmıştır. (YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE Y...

Belediyelerde Borçlanma Sınırının Aşılması ve Hukuki Sonuçları

Belediyelerin zaman zaman borçlanma yoluna gittikleri, borçlanma işlemi gerçekleştirirken bazı sorunlar yaşadıkları görülmektedir. Makalede belediyelerin borçlanmada izlemeleri gereken süreçlerin ve borçlanmada uymaları gereken kural ve şartların nel...