MAKALELER (Tamamı)

  • Sıralama

Sitemizde yer alan tüm makaleler...

Yerel Seçim Sürecinde Belediyelerde İhale Kısıtlamaları

Salih Üçüncü tarafından kaleme alınan bu yazıda, belediyelerin yapacakları ihalelerden hangilerinin mahalli idareler seçimlerinden sonraki 6 aylık süreyi geçemeyeceği değerlendirilmiştir.

Belediye Başkanı ve Meclis Üyeliğine Seçilme Yeterliliği ile Mahkumiyetlerin Seçilme Yeterliliğine Etkisi

Av. Gazi Sert tarafından kaleme alınan bu yazıda belediye başkanı ve meclis üyeliğine seçilme şartları ile ceza mahkemelerindeki yargılamalar neticesinde alınan mahkumiyetlerin seçilme yeterliliğine etkileri üzerinde durulmuştur.

Belediye Şirketlerinde Sermaye Artırımı, Azaltımı ve Esas Sözleşme Değişikliği

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Mehmet Koyuncu tarafından kaleme alınan bu çalışmada belediye şirketlerinin sermaye artırım, azaltım ve esas sözleşme değişikliği işlemlerinin ne şekilde yapılacağı ve dikkat edilmesi gereken hususlara değinilmiştir.

Zabıta ve İtfaiye Personelinin Farklı Hizmet Gruplarına Atanmaları

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Hakan Baytak tarafından kaleme alınan bu makale ile belediyenin görev ve sorumluluk alanlarında belde halkının esenlik, sağlık ve huzurunu koruyan zabıta personelleri ile afet ve acil olaylara müdahale ve ilk yardım hizm...

Belediyelerde Bütçe Hazırlama Süreçleri

Bu makale, belediye bütçelerinin hazırlanma süreçlerine ilişkin değerlendirmeleri içermektedir.

Devletin Hüküm ve Tasarrufu Altından Bulunan Alanlardaki Kaçak Yapılarda Belediyelerin Sorumluluğu

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Samet Çelik tarafından kaleme alınan bu makalede, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan kaçak yapılarda belediyelerin yıkım ya da herhangi bir sorumluluğunun olup olmadığı değerlendirilmiştir.

Pazarlık Usulünde Son Teklif Verme Süresinin Belirlenmesinde İdarenin Takdir Yetkisinin Sınırları

Salih Üçüncü tarafından kaleme alınan bu makalede Kamu İhale Sistemi ile genel bilgilerle birlikte Pazarlık Usulü ile ilgili temel özellikler ve bu usule göre isteklilerin son teklif verme süreci, bu sürecin belirlenmesinde idarenin takdir yetkisinin...

7. Dönem Toplu Sözleşmenin Mahalli İdareler Personelini İlgilendiren Hükümleri

Bu makalede, 03 Eylül 2023 tarihli ve 32298 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan “Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2024 ve 2025 Yıllarını Kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme” ile “Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 31/8/2023 tarihli ve...

Kamu Zararının Tahsilinde Zarar Etmek

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Hakan Baytak tarafından kaleme alınan bu makalede, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca tatbik edilen; mezkur Yönetmelik uyarınca tahsil ed...

Belediye Şirketlerinde Bağımsız Denetim

Bu makalede, belediye şirketlerinin bağımsız denetim hususu değerlendirilmiştir.