MAKALELER (Tamamı)

  • Sıralama

Sitemizde yer alan tüm makaleler...

Belediye Taşınmazlarının Ecrimisil Karşılığında Kullandırılması

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN tarafından kaleme alınan bu makalede, “belediye mülkiyetindeki taşınmazların, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine göre ihale suretiyle kiralanması yerine ecrimisil karşılığında kullandırılması” kon...

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik Uygulaması

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Şükrü ACIELMA tarafından kaleme alınan bu yazıda, 13 Ekim 2021 tarih ve 31627 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “Binaların Yıkılması Hakkındaki Yönetmelik” hükümlerinin nasıl uygulanacağı değerlendirilmiştir. ***---***YA...

Belediye Meclisinde Bütçenin Reddedilmesi ve Olası Sonuçları

Bu makalede, belediye meclisinin belediye bütçesini kabul etmemesi, reddetmesi ve bunun muhtemel sonuçlarına yer verilmiştir. ***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCRETSİZ KAYIT YAPABİLİR VE YAZIYI OKUYABİLİRSİNİZ***

Sosyal Denge Tazminatı Sözleşmelerinde Hukuka Aykırı Uygulamalar

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü H. Eren HERSAN tarafından kaleme alınan bu yazıda, sosyal denge sözleşmeleri imzalanırken, en sık yapılan hatalar değerlendirmeye konu edilmiştir. ***---***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCR...

Sokak Hayvanları Sorunu

Av. Gazi SERT tarafından kaleme alınan bu yazıda, sokak hayvanları meselesinin çözümüne yönelik olarak mevcut yasal düzenlemeler ile bu düzenlemeler kapsamında kamu idareleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlara yüklenilen görev ve sorumluluklar...

Belediye Şirketlerinde Belediyeyi Temsile Yetkili Olabilecek Kişiler

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Mehmet KOYUNCU tarafından kaleme alınan bu değerlendirme de, belediyelerin Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kuracak oldukları veya ortağı oldukları şirketlerde nasıl temsil edilecekleri incelenmiştir. ***---***YAZIN...

Belediyelerde İşçi Yıllık İzinlerinin Kullandırılmaması ve Sonuçları

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Şükrü ACIELMA tarafından kaleme alınan bu makalede anayasal bir hak olan işçilerin yıllık izinleri ve bu izinleri nasıl kullanacakları, işçilerin yıllık izin kullanmaktan feragati ya da amirlerince izinlerinin kullandırı...

Belediyenin Tarafı Olduğu İş Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk ve Arabuluculuk Komisyonunun Görev-Yetki ve Sorumluluğu

Av. Gazi SERT tarafından kaleme alınan bu değerlendirmede, 01.01.2018 tarihinden itibaren dava şartı haline getirilen iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk ile Arabuluculuk Komisyonunda görev alanların görev, yetki ve sorumlulukları üzerinde durulmuştur....

Belediyelere Personel Alımında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Süreci

İçişleri Bakanlığı Kontrolörü Samet ÇELİK tarafından kaleme alınan bu yazıda “güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması” konusu ile ilgili mevzuatımızda yaşanan değişimler Anayasa Mahkemesi kararları doğrultusunda incelenecek, konu ile ilgili kavram...

Zabıta ve İtfaiye Kadrolarından Diğer Kadrolara Atanma

Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan bu değerlendirmede, zabıta veya itfaiye müdürü kadrolarına atanmak için gerekli şartlar ile zabıta veya itfaiye müdürü kadrosundan diğer müdür kadrolarına naklen atanma şartları, zabıta veya itfaiye müdürü kadrosu...