MAKALELER (Tamamı)

  • Sıralama

Sitemizde yer alan tüm makaleler...

Belediyelerde Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasında Uygulamaya İlişkin Esas ve Usuller

Bu makalede, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinin belediyelerde hangi birimler tarafından ne şekilde yapılması gerektiğine ilişkin esas ve usuller değerlendirilmiştir. ***YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ OKUYABİLMEKTEDİR. ÜYELİK İÇİN ÜCR...

Personele Dayalı Olmayan Hizmet İhalelerinde Asgari İşçilik Maliyetinin Altındaki Tekliflerin Durumu

Bu değerlendirmenin konusunu, “Personele dayalı olmayan bir hizmet ihalesinde, sınır değerin altında olmayan ancak asgari işçilik maliyetinin altında kalan teklifin değerlendirme dışı bırakılıp bırakılmayacağı” yönünde KİK, İdare Mahkemesi ve Danışta...

Belediyelerin Hurda Araç ve Malzeme Satışı

Çoğu belediyenin görev ve yetkileri ile orantılı öz gelir imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle her türlü kaynaktan gelir elde amacıyla çok çeşitli yöntemlere başvuran belediyelerin, ellerindeki “hurda” malzeme ve araçları da zaman zaman gelir elde etme...

Son Düzenlemeler Çerçevesinde Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilmesi

Makalemizde kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesi konusu yapılan son düzenlemeler çerçevesinde (4734 sayılı Kanuna eklenen geçici 6 ncı madde ve 13.05.2022 tarih ve 5546 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı) ele alınacak, son düzenlemelerin neler geti...

Kamu Personel Yönetiminde Kurumsal Birliktelik Sorunu

Bu makalede, mülga Devlet Personel Başkanlığının görev ve yetkilerinin, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi içerisinde hangi kurum, kuruluş veya birimler tarafından yerine getirildiğine, üstlenildiğine ilişkin değerlendirmeler yer almaktadır.

Mahalli İdarelerde Görev Yapan Sözleşmeli Personele Uygulanacak Gelir Vergisi İstisnası

Çalışma (Devlet Personel) Uzmanı Serdar UĞURLU tarafından kaleme alınan bu makalede, 25 Aralık 2021 tarihli ve 31700 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 7349 sayılı Kanunda yapılan düzenlemeler kapsamında kamu görevlilerinin gelir vergisine tabi gelirle...

Nakdi Yemek Yardımının İzaha Muhtaç Yönlerine İlişkin Değerlendirme

MİARGEM Başkanı Halil MEMİŞ tarafından kaleme alınan bu yazıda; nakdi yemek yardımından hukuki olarak ne anlaşılması gerektiği, izaha muhtaç ve çelişkili durumlar ortaya konmuş ve çözüm önerileri sıralanmıştır. *** /// YAZININ TAMAMINI SİTE ÜYELERİ O...

Kamu İhalelerinde Ek Fiyat Farkı Verilmesine İlişkin Kamu İhale Kurulunca Yayınlanan Düzenleyici Kararın Kısa Değerlendirmesi

İçişleri Bakanlığı Başkontrolörü Şükrü ACIELMA tarafından yapılan bu değerlendirmede,kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesi konusunda Kamu İhale Kurulunca yayınlanan 24.03.2022 tarih ve DK.D-94 numaralı düzenleyici kararı kısaca değerlendirilmiş...

Kamu İhale Kanunu Kapsamında Yapılan İhalelerde Ek Fiyat Farkı Verilmesi

Bu makalede, kamu ihalelerinde ek fiyat farkı verilmesinin koşullarının neler olduğu ve hangi hallerde ek fiyat farkı verilebileceği, ek fiyat farkı verilmesinin zorunlu mu yoksa idarenin takdirinde mi olduğu gibi sorulara kamu ihale mevzuatında yapı...

Mahalli İdareler Disiplin Amirleri Yönetmeliği Hk.

Bizlere mevzuat konusunda göstermiş olduğunuz ilgi ve alakadan dolayı, teşekkür eder saygı ve selamlarımı sunarım. 11 Mart 2022 tarihli ve 31775 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren MAHALLİ İDARELER DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ için s...