MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 26)

Bu Tebliğ; 2004/8327 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince; 1/1/2006 tarihinden geçerli olmak üzere, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 5 inci maddesindeki ( I ) sayılı tarifede yer alan otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar içi...

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 45)

Bu Tebliğ; Damga Vergisi Kanunun mükerrer 30 uncu maddesinin birinci fıkrası hükmü gereğince, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yer alan ve 5281 sayılı Kanunun 7 nci maddesi hükmüne göre tespit edilen maktu vergiler (maktu ve nispi vergilerin asgari ve...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 50)

Bu Tebliğ; 01/01/2006 tarihinden itibaren geçerli olacak Muvazzaf ve Fahri Konsolosluklarımızca döviz cinsinden alınmakta olan harç miktarları ve bu meyanda değerli kağıt bedellerinin hesaplanmasına esas olacak döviz kuru ve emsal sayılarının yenide...

Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

Bu Kanun; 10.12.2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile ilgili olup yerine işlenmiştir.

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, özürlülere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2006 yılı için sıfıra indirilmesine ilişkin Karar

Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenlere, emeklilere, gazilere, özürlülere, şehitlerin dul ve yetimlerine ait brüt 200 m2'yi geçmeyen tek meskenin bina vergisi oranının 2006 yılı için sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Mal...

Harçlar Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 49)

Bu Tebliğ; 01/01/2006 tarihinden itibaren uygulanacak yeniden değerleme oranında artırılan maktu harç tutarlarının belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 354)

Bu Tebliğ; 2005 yılı için %9,8 (dokuz virgül sekiz) olarak tespit edilen yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle belirlenen ve 01.01.2006 tarihinden itibaren uygulanacak olan miktarların belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 25)

Bu Tebliğ; 01/01/2006 tarihinden itibaren motorlu taşıtlar vergisi tarifelerinin belirlenmesi amacıyla yürürlüğe konmuştur.