MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Özel Tüketim Vergisi Kanunu

Bu Kanuna ekli; a) (I) sayılı listedeki malların ithalatçıları veya rafineriler dahil imal edenler tarafından teslimi, b) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olanların ilk iktisabı, c) (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tes...

Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

28/3/2002 tarih ve 4749 sayılı bu Kanun, ülkenin kalkınma hedeflerini dikkate alarak, piyasalarda güven ve istikrarı koruyarak ve makro ekonomik dengeleri gözeterek, Devletin iç ve dış borçlanmasına, hibe almasına, borç ve hibe vermesine, nakit yönet...

Büyükşehir Belediyelerine Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Pay Hakkında Karar

Ekli "Büyükşehir Belediyelerine Genel Bütçe Gelirleri Tahsilat Toplamı Üzerinden Ayrılacak Pay Hakkında Karar"ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 28/1/2002 tarihli ve 3992 sayılı yazısı üzerine, 3030 sayılı Kanunun 4736 sayılı Kanunla değişi...

4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin Karar

26/11/1999 tarihli ve 4481 sayılı Kanunun 9 uncu maddesi uyarınca alınmakta olan Özel İşlem Vergisi tutarlarının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 22/11/2001 tarihli ve 062970 sayılı yazısı üzerine, mezkur...

Vefat Eden Mükelleflere Cezalı Tarhiyat ve Usulsüzlük Cezası Kesilip Kesilmeyeceği

Bu görüş, bina ve arsa vergisi beyannamelerini vermeyen, vefat eden kişilere cezalı emlak vergisi tarhiyatı yapılıp yapılmayacağı ve usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceğine ilişkindir.