MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Tek Mesken İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı

Bu görüş, vakıftan ve babasından dolayı aldığı yetim aylığı dışında başka geliri olmayan kişi, sahip olduğu tek meskeni için indirimli bina vergisi oranından yararlanıp yararlanmayacağına ilişkindir.

Mükelleflerin Beyan Ettiği Arazinin İstisna Tutarı ile Vergi Oranı

Bu görüş, mükelleflerin beyan ettiği arazinin istisna tutarı ile vergi oranına ilişkindir.

Emekli Maaşı Almayan Eşlerin Meskenleri İçin İndirimli Bina Vergisinden Yararlanıp Yararlanamayacağı

Bu görüş, emekli sandığına tabi emekli olduğunu bildiren mükelleflerin sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı almayan eşlerinin sahip oldukları mesken için indirimli bina vergisinden faydalanıp faydalanamayacağına ilişkindir.

Parsellenmemiş Arazi Veya Arazi Parçalarının Zirai Faaliyette Kullanılmaları Halinde Uygulanacak Vergi Oranı

Bu görüş, arsa kapsamına giren parsellenmiş arazi veya arazi parçalarının zirai faaliyette kullanmaları halinde uygulanacak vergi oranına ilişkindir.

Emekli Olan Karı Kocanın Her İkisinin De Üzerine Mesken Kayıtlı Olması Durumunda Uygulanacak Emlak Vergisi

Bu görüş, her ikisi de emekli olup, birisinin üzerine kışlık mesken birisinin üzerine yazlık mesken kayıtlı olan karı kocaların meskenlerine indirimli vergi oranı uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.

4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin Karar

16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğ...

Emeklilerde Tek Mesken İçin Emlak Vergisi

Bu görüş, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayanların kendilerinin ve eşlerinin başka bir gelirinin olmaması, ayrıca Türkiye sınırları içinde eşleri üzerine tek meskenin kayıtlı olması durumunda uy...

Meskeni İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulanan Mükelleflerin Başka Meskenlerinin Bulunması

Bu görüş,Türkiye sınırları içinde tek meskeni olduğunu bildiren ve meskeni için indirimli bina vergisi oranı uygulanan mükelleflerin kendi veya eşleri üzerine daha sonra başka meskenlerinin veya gelirinin bulunduğunun tespitinde yapılacak işlemlere i...