MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Büyükelçiliklerin Harcamalara katılma Payı Mükellefiyeti

Bu Görüş; belediye tarafından yapılan yol ve kaldırımların yapım ve masraflarına büyükelçiliğin katılıp katılmayacağı hususunda verilmiştir.

Emlak Vergisi Beyannamesini Ek Süreden Sonra Veren Mükellefe Kusur Cezası Kesilip Kesilmeyeceği

Bu görüş, emlak vergisi beyannamesini ek süreden sonra veren mükellefe kusur cezası kesilip kesilmeyeceğine ilişkindir.

Zirai Amaçla Kullanılmayan Arazinin, Arsaya Ait Esaslara Göre Vergilendirilip Vergilendirilmeyeceği

Bu görüş, zirai amaçla kullanılmayan arazinin, arsaya ait esaslara göre vergilendirilip vergilendirilmeyeceğine ilişkindir.

Mükelleflerin İnşaatı Biten Binaları İçin Verdikleri Beyannamelerine İstinaden Mükellefiyetlerinin Hangi Yılda Başlayacağı

Bu görüş, mükelleflerin inşaatı biten binaları için verdikleri beyannamelerine istinaden mükellefiyetlerinin hangi yılda başlayacağına ilişkindir.

İlan ve Reklam Asma, Tahsis ve Bakım Ücretlerinin İlan ve Reklam Vergisine Tabi Olup Olmayacağı

Bu Görüş; ilan ve reklam asma, tahsis, yer ve bakım ücretleri için belediye tarafından yapılan tahakkuk işlemleri çerçevesinde mükelleflerinin geç beyanları veya yapılan denetimler sonucu tespit yapılması durumunda ilan ve reklam asma, tahsis, yer ve...

Arsa Birim m2 Değerini Esas Alarak Asgari Beyan Değerinden Düşük Beyanda Bulunan A.Ş.'ye Ceza Kesilip Kesilmeyeceği

Bu görüş, arsa birim m2 değerini esas alarak asgari beyan değerinden düşük beyanda bulunan A.Ş.'ye ceza kesilip kesilmeyeceğine ilişkindir.

Daire Değerlerinin Yol Harcamalarına Katılma Payı Tahakkukuna Etkisi

Bu Görüş; gayrimenkullerin vergi değerleri dikkate alınmadan her bir daire sahibi adına yol harcamalarına katılma payı tahakkuk ettirilmesinin kanun hükümlerine uygun olup olmadığı hakkında verilmiştir.

Mükellefin Beyanının Maddi Delillere Göre Tespit Edilen Rayiç Bedelden Düşük Olması

Bu görüş, mükellefin beyanının maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde, ikmalen vergi tarh olunup olunmayacağına ilişkindir.

Mükellefe Ait Meskenin İndirimli Bina Vergisi Oranından Faydalandırılıp Faydalandırılmayacağı

Bu görüş, mükellefin kira geliri getiren işyeri olan kişinin, Türkiye sınırları içinde tek meskeni olması ve kanunla kurulan sosyal güvenlik kurumlarından aldığı emekli aylığı dışında geliri bulunmaması halinde, söz konusu mesken için indirimli (sıfı...

Süresi İçinde Verilmeyen Emlak Vergisi Beyannamesi Nedeniyle Usulsüzlük Cezası Kesilip Kesilmeyeceği

Bu görüş, emlak (bina) vergisi beyannamesinin ek süre içinde verilmesi halinde ikinci derece usulsüzlük cezası kesilip kesilmeyeceğine ilişkindir.