MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Depremde Hasar Gören Binalarin Ait Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri

Bu Görüş; 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen depremde hasar gören binalara ait emlak vergisi ve çevre temizlik vergisinin iptallerinin söz konusu olup olmayacağı hususunda verilmiştir.

Depremde Hasar Gören ve Kullanılmayan Binaların Ait Çevre Temizlik Vergisi

Bu Görüş; depremde yıkılan, yanan veya tamamen kullanılmaz hale gelen binalarla, kanunların verdiği yetkiye dayanılarak kullanılması yasak edilen binalara ait çevre temizlik vergisi mükellefiyeti hakkında verilmiştir.

Belediyenin, Ruhsat Vermekle Görevli Olmadığı İşyerleri İçin, İşyeri Açma İzni Harcı Alıp Alamayacağı

Bu Görüş; belediyenin, ruhsat vermekle görevli olmadığı işyerleri için, işyeri açma izni harcı alıp alamayacağı hususunda verilmiştir.

Kamu Hizmetleri ile İlgili İmtiyaz Şartlaşma ve Sözleşmelerinden Doğan Uyuşmazlıklarda Tahkim Yoluna Başvurulması Halinde Uyulması Gereken İlkelere Dair Kanun

Bu Kanunun amacı, kamu hizmetleri ile ilgili imtiyaz şartlaşma ve sözleşmelerinde bunlardan doğan uyuşmazlıkların tahkim yoluyla çözülmesinin öngörülmesi durumunda taraflarca sözleşme yapılırken uyulması gereken ilke ve esasları belirlemektir.

Emlak ve Çevre Temizlik Vergisinin Ödenmesi Hakkında

Bu Görüş; 2000 yılına ait çevre temizlik ve emlak vergisinin ödemeleri konusunda tereddütlerin giderilmesi amacıyla yayımlanmıştır.

507 sayılı Kanun Kapsamındaki Kuruluşların Binalarının Çevre Temizlik Vergisi

Bu Görüş; 507 sayılı Kanun kapsamına giren dernek, birlik, federasyon ve konfederasyonun kuruluş amaçlarına uygun olarak kullanılmak üzere iktisap ettiği gayrimenkuller için Ç.T.V. nin ödenip ödenmeyeceği hakkında verilmiştir.