MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na tütün ve tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin ithalinde ve tesliminde ayrılacak Fon payının tespitine ilişkin Karar

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na tütün ve tütün mamülleri ile her türlü alkollü içkilerin ithalinde ve tesliminde ayrılacak Fon payının ekli Karar'da belirtildiği şekilde tespiti; Milli Savunma Bakanlığı'nın 13/7/1995 tarihli ve 3789 sayılı yazısı...

Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun

24/11/1994 tarih ve 4046 sayılı bu Kanun, kuruluşların ekonomide verimlilik artışı, kamu giderlerinde azalma sağlamak, Hazineye ait taşınmazları değerlendirmek suretiyle kamuya gelir elde etmek gerekçelerinden birisi ile özelleştirilmelerine ilişkin...

Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen kağıtların damga vergisi nispetinin sıfıra indirilmesine ilişkin Karar

Sermaye Piyasası Kanununun uygulanması ile ilgili olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nca düzenlenmesi öngörülen kağıtların damga vergisi nispetinin sıfıra indirilmesine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 17.8.1994 tarihli ve...

2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun'dan yararlanacak olanların tespitine ilişkin Karar

2978 sayılı Vergi İadesi Hakkında Kanun'dan yararlanacak olanların tespitine ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığı'nın 1/4/1994 tarihli ve 23982 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun değişik 1 inci maddesine göre, Bakanlar Ku...