MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

İnternet Cafelerden Eğlence Vergisi Alınıp Alınmayacağı

Bu Görüş; oyun ve eğlence amaçlı olarak faaliyet gösteren ve ruhsatlarında İnternet-Cafe yazılı yerlerden eğlence vergisi alınıp alınmayacağı hakkında verilmiştir.

Yeni Kurulan Belediyelerde Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi Uygulamaları

Bu Görüş; yeni kurulan belediyelerde emlak ve çevre temizlik vergisi uygulamaları hakkında verilmiştir.

Yeniden İnşa Edilen Bina veya Binaların Emlak Vergisi

Bu görüş, yeniden inşa edilen bina veya binaların vergisinin arsalarının vergilerine göre nasıl olacağına ilişkindir.

Beyan Edilen Değerin Maddi Delillere Göre Tespit Edilen Rayiç Bedelden Düşük Olması

Bu görüş, mükellefin sahip olduğu bina ile ilgili olarak beyan ettiği değerin, maddi delillere göre tespit edilen rayiç bedelden düşük olması halinde uygulanacak işlemlere ilişkindir.

Tek Mesken İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı

Bu görüş, vakıftan ve babasından dolayı aldığı yetim aylığı dışında başka geliri olmayan kişi, sahip olduğu tek meskeni için indirimli bina vergisi oranından yararlanıp yararlanmayacağına ilişkindir.

Mükelleflerin Beyan Ettiği Arazinin İstisna Tutarı ile Vergi Oranı

Bu görüş, mükelleflerin beyan ettiği arazinin istisna tutarı ile vergi oranına ilişkindir.