MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Emekli Maaşı Almayan Eşlerin Meskenleri İçin İndirimli Bina Vergisinden Yararlanıp Yararlanamayacağı

Bu görüş, emekli sandığına tabi emekli olduğunu bildiren mükelleflerin sosyal güvenlik kurumlarından emekli maaşı almayan eşlerinin sahip oldukları mesken için indirimli bina vergisinden faydalanıp faydalanamayacağına ilişkindir.

Parsellenmemiş Arazi Veya Arazi Parçalarının Zirai Faaliyette Kullanılmaları Halinde Uygulanacak Vergi Oranı

Bu görüş, arsa kapsamına giren parsellenmiş arazi veya arazi parçalarının zirai faaliyette kullanmaları halinde uygulanacak vergi oranına ilişkindir.

Emekli Olan Karı Kocanın Her İkisinin De Üzerine Mesken Kayıtlı Olması Durumunda Uygulanacak Emlak Vergisi

Bu görüş, her ikisi de emekli olup, birisinin üzerine kışlık mesken birisinin üzerine yazlık mesken kayıtlı olan karı kocaların meskenlerine indirimli vergi oranı uygulanıp uygulanamayacağına ilişkindir.

4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin Karar

16/8/1997 tarihli ve 4306 sayılı Kanun uyarınca sekiz yıllık kesintisiz ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere ödenen eğitim katkı payları ile eğitim, gençlik, spor ve sağlık hizmetleri vergisi oranının artırılmasına ilişkin ekli Karar'ın yürürlüğ...

Emeklilerde Tek Mesken İçin Emlak Vergisi

Bu görüş, Sosyal Sigortalar Kurumundan emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayanların kendilerinin ve eşlerinin başka bir gelirinin olmaması, ayrıca Türkiye sınırları içinde eşleri üzerine tek meskenin kayıtlı olması durumunda uy...

Meskeni İçin İndirimli Bina Vergisi Oranı Uygulanan Mükelleflerin Başka Meskenlerinin Bulunması

Bu görüş,Türkiye sınırları içinde tek meskeni olduğunu bildiren ve meskeni için indirimli bina vergisi oranı uygulanan mükelleflerin kendi veya eşleri üzerine daha sonra başka meskenlerinin veya gelirinin bulunduğunun tespitinde yapılacak işlemlere i...

Emekli Aylığı Alan ve Kendi Üzerine Kayıtlı Meskeni Bulunmayanların Emlak Vergisi Beyannamesi

Bu görüş, emekli aylığı alan ve kendi üzerine kayıtlı meskeni bulunmayanların kendilerinin ve eşlerinin başka bir gelirinin olmaması ve Türkiye sınırları içinde eşlerin üzerine tek meskenin yarı hissesinin kayıtlı olması durumunda bu mesken için veri...

Üzerine Yapılanma Yasağı Getirilen Yerler İçin Emlak Vergisi

Bu görüş, taşınmaz kültür ve tabiat varlıkları ile arkeolojik sit alanı ve doğal sit alanı olmaları nedeniyle üzerine yapılanma yasağı getirilmiş kültür ve tabiat varlıkları olan arsa ve araziler için emlak vergisi muafiyeti uygulanıp uygulanmayacağı...

Mahkemelerce Yapılan Satılarda Tellallık Harcı

Bu Görüş; tellallık harcı belediyece görevlendirilecek bir yetkili vasıtasıyla mal veya mahsulü mahkeme kanalı ile satılan gerçek veya tüzel kişiden veya bu kişi adına mahkemeden satış anında defaten makbuz mukabilinde tahsili gerekip gerekmediği hak...

Asgari Metre Kare Birim Değerlerinin Yüksek Takdir Edilmesinin Şikayet Edilip Edilemeyeceği

Bu görüş, asgari metre kare birim değerlerinin yüksek takdir edilmesinin şikayet konusu yapılıp yapılmayacağına ilişkindir.