MALİ MEVZUAT

  • Sıralama

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcının Hangi İş Yerlerinden Alınacağı

Bu görüş, belediyelerce alınan tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcının hangi iş yerlerinden alınacağına ilişkindir.

Su İhtiyacını Su Şebekesi Haricinde Sağlayan Konutlara İlişkin Çevre Temizlik Vergisi

Bu görüş, belediyenin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan ancak, su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden, abonelik sözleşmesi düzenlenmeden arazide meyve ağaçlarını sulamak amacıyla mevsimlik olarak alınan ve masura diye ta...

Bilardo Oyununun Oynatıldığı Kahvehanelerin Eğlence Vergisine Tabi Olup Olmadığı

Bu görüş, bilardo oyununun oynatıldığı kahvehanelerin eğlence vergisine tabi olup olmadığına ilişkindir.

Otel İşletmelerinden Eğlence Vergisi Alınması

Bu görüş, otel işletmelerinden eğlence vergisi alınmasına ilişkindir.

Türkiye Cumhuriyeti İle Avrupa Birliği Arasındaki Mali Yardımlara İlişkin Çerçeve Anlaşması

Bu Anlaşma, 14 Mayıs 2004 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 22/02/2005 tarihli ve 5303 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliği arasındaki mali işbirliği çerçevesinde temin edilecek mali yardımların uygulanmasına...

Depremde Yıkılan Binaların Yerine Yapılan Binalarda ve Depreme Hazırlık İçin Yapılan Bina Yenilemesi İnşaatlarında İnşaat Ruhsatı Harcı

Bu Görüş; 1999 yılında Marmara Bölgesinde meydana gelen depremde yıkılan binaların yerine yeniden yapılan binalarda ve depreme hazırlık için yapılan bina yenilemesi inşaatlarında, inşaat ruhsatı harcı hakkında yasal bir düzenleme istenmesi üzerine ve...

İş Merkezinde Faaliyette Bulunan İşyeri İçin Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Bu Görüş; iş merkezinde lokanta olarak faaliyette bulunan işyeri için belediyece tatil günlerinde çalışma ruhsatı harcı alınıp alınamayacağına ilişkindir.

Ruhsatsız Olarak Başlatılan İnşaat İçin Bina İnşaat Harcı Uygulaması

Bu Görüş; ruhsatsız olarak başlatılan inşaat için bina inşaat harcı uygulaması hususunda verilmiştir.