Mali

  • Sıralama

6183 Sayılı Kanunla İlgili Bilgiler

6183 Sayılı Kanunla İlgili Bilgiler

Yeniden Değerleme Oranları

Yeniden Değerleme Oranları

Emlak Vergisi Oranları

Emlak Vergisi Oranları

İlan ve Reklam Vergisi

İlan ve Reklam Vergisi

Eğlence Vergisi

Eğlence Vergisi

Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2019 - 31.12.2019)

İşyerleri ve Diğer Şekilde Kullanılan Binalar İçin Büyükşehir Belediyelerinde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2019 - 31.12.2019)

Büyükşehir Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2019 - 31.12.2019)

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için Büyükşehir Dışındaki Belediyelerde Uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2019 - 31.12.2019)

Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler İle Nüfusu 5000'den Az Olan Belediyelerde Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2019 - 31.12.2019)

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler İle Nüfusu 5000'den Az Olan Belediyelerde Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2019 - 31.12.2019)

Diğer Belediye Vergileri

Diğer Belediye Vergileri

İşgal Harcı

İşgal Harcı