Mali

  • Sıralama

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

İşyeri Açma İzni Harcı

İşyeri Açma İzni Harcı

Kaynak Suları Harcı

Kaynak Suları Harcı (Belediye Gelirleri Kanunu 65.Md)

Tellallık Harcı

Tellallık Harcı

Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

Muayene Ruhsat ve Rapor Harcı

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

Ölçü ve Tartı Aletleri Muayene Harcı

Kayıt ve Suret Harcı

Kayıt ve Suret Harcı

İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar

İmar Mevzuatı Gereğince Alınacak Harçlar

Bina İnşaat Harcı

Bina İnşaat Harcı

Sağlık Belgesi Harcı

Sağlık Belgesi Harcı