Mali

  • Sıralama

Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı Parasal Limitleri

Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı Parasal Limitleri

Gelir Vergisi Stopaj Oranları

Gelir Vergisi stopaj oranları (01.01.2018-31.12.2018)

Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için Büyükşehir Belediyelerinde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2018 - 31.12.2018)

Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için Büyükşehir Dışındaki Belediyelerde uygulanacak Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2018 - 31.12.2018)

Yeniden Değerleme Oranları

Yıllara göre yeniden değerleme oranları

Gecikme Zammı Oranları

6183 sayılı Kanun çerçevesinde gecikme zam oran ve tutarları

Değerli kağıt Bedelleri

Değerli Kağıt Bedelleri. (01.01.2018 – 31.12.2018)

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Motorlu Taşıtlar Vergisi (01.01.2018 – 31.12.2018)

Usulsüzlük Cezaları

Usulsüzlük cezaları (01.01.2018 – 31.12.2018)

Katma Değer Vergisi Tevfikat Oranları

Katma Değer Vergisi Tevfikat Oranları