Mali

  • Sıralama

Damga Vergisi Oranları

Damga Vergisi Kanununa tabi oran ve miktarlar (01.01.2018 – 31.12.2018)

Gelir Vergisi Tarifesi

Gelir Vergisi tarifesi (01.01.2018-31.12.2018)

Emlak Vergisi Oranları

Emlak Vergisi Oranları

Eğlence Vergisi Oran ve Miktarları

Eğlence Vergisi Miktar ve Oranları

Çevre Temizlik Vergisi

İşyerleri ve diğer şekilde kullanılan binalar için Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki Belediyeler ile Nüfusu 5000'den az olan Belediyelerde Çevre Temizlik Vergisi (01.01.2018 - 31.12.2018)

Diğer Vergiler

Haberleşme Vergisi, Elektrik ve Havagazı Tüketim Vergisi, Yangın Sigortası Vergisi oranları.

İşgal Harcı

2464 sayılı Kanunun 52 nci maddesi gereğince alınacak harçlar.

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Tatil Günlerinde Çalışma Ruhsatı Harcı

Kaynak Suları Harcı

Belediye Gelirleri Kanunu 65.md gereğince alınacak Kaynak Suları Harcı